Vijesti

Arhiva vijesti

„Predstavljen projekt "Sljedeća destinacija Balkan: razvoj agroturizma - LANDS"

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu zajedno sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom (SERDA), u okviru projekta „Sljedeća destinacija Balkan: razvoj agroturizma - LANDS“, predstavio je danas projekt LANDS, dosadašnje projektne aktivnosti s posebnim fokusom na analizu stanja agroturizma u Bosni Hercegovini, kao i naredne aktivnosti.

„Predstavljen projekt "Sljedeća destinacija Balkan: razvoj agroturizma - LANDS" thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju, kako bi imali aktivniju ulogu u razvoju društva i poboljšanju kvaliteta života u ruralnim oblastima kroz diverzifikaciju ruralne ekonomije.

Projekt LANDS se implementira u okviru programa ERASMUS+ u konzorciju od 15 partnera. Implementacija je počela u oktobru 2017. i trajat će do septembra 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.525.547,40 KM, a finansira ga Evropska komisija.

Prodekanesa za naučno-istraživački rad Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Pakeza Drkenda je ocijenila da je projekt jako dobro osmišljen u cilju cjelokupnog ruralnog razvoja.

"Razvoj poljoprivrede ne može da se ostvari, realno gledajući, bez ruralnog razvoja u kojemu je poljoprivreda jedan segment, a drugi važan segment je agroturizam",  kazala je.     

Po njenim riječima, taj projekt na području Balkana objedinjuje obje te aktivnosti.

"Pošto smo mi obrazovna ustanova, kroz ovaj projekt će se pokušati, razvojem modula vezanih za agroturizam i generalno ruralni razvoj, povezati praksa i  obrazovanje. Mislimo da će ovaj projekt rezultirati zajedničkom akcijom kako bi se promovirala i poljoprivreda i turizam na Balkanu, gdje vjerujem da imamo dobre perspektive",  navela je ona.

Prof.dr. Sabahudin Bajramović sa Poljoprivredno-prehrambenog fakultet Univerziteta u Sarajevu je napomenuo da se radi o projektu Evropske unije, u okviru programa  ERASMUS+, koji je počeo krajem prošle godine i trajat će do septembra 2020. godine.   

Navodi da projekt, prije svega, ima zadaću da ojača kapacitete iz oblasti agroturizma, „nešto što je prepoznato da nedostaje i BiH i Srbiji kao glavnim regionalnim partnerima“.

"Projektom će se nastojati, najprije, ojačati kapaciteti na nivou visokoškolskih ustanova kroz razne vrste obuka. Kasnije ćemo mi, na bazi modernih tehnologija, da prenesemo ta znanja na edukatore. To će biti predstavnici regionalnih agencija, a sve s konačnim ciljem da te stvari dođu do ljudi koji žele biti u agrobiznisu - preduzetnici, seoska domaćinstva i svi oni koji vide da je to jedan od načina sticanja dodatnih prihoda", kazao je Bajramović.         

Ukupan budžet projekta je oko 780 hiljada eura, a Sarajevski univerzitet dobija oko 80 hiljada eura, od čega gotovo 50 posto ide za nabavku opreme.

Projekt menadžer Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) Zlatan Saračević smatra da je projekt odlična prilika da se na terenu vidi spoj visokoškolskih ustanova i razvojnih regionalnih agencija, spoj teorijskog i operativno-praktičnog. Regionalne  razvojne agencije će doprinijeti da ovaj projekat bude održiv kako bi se benefiti koji se proizvedu mogli na najbolji mogući način primjeniti i na terenu, a ne da se završetkom samog projekta završe i aktivnosti koje su predviđene projektom. U BiH i Srbiji samo se tri posto ljudi  koji se bave agroturizmom dodatno educira i bit ćemo sretni ako taj procenat povećamo, rekao je Saračević. Cilj je  da oni prođu edukaciju,  vide koji su benefiti bavljenja agroturizmom, upoznaju se kako da dođu do još veće zarade i da se  zadrže na svom prostoru, a da potrošači, tačnije ljudi iz gradova mogu otići i posjetiti te lokacije i provesti ugodno vrijeme.

Naveo je da u projektu sudjeluju četiri regionalne razvojne agencije, dvije iz BiH i dvije iz Srbije.

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, Regionalna razvojna agencija Zlatibor iz Srbije i Regionalna razvojna agencija Jug iz Niš u Srbiji su također partneri.

Glavna uloga svih regionalnih razvojnih agencija u okviru tog projekta je da odaberu edukatore koji će biti u okviru projekta educirani i koji će svoje znanje prenijeti prema krajnjim korisnicima.

Preuzeto sa: www.akta.ba“