Vijesti

Arhiva vijesti

Poziv na radionicu "Mogućnosti razvoja urbane poljoprivrede"

U okviru projekta Connecting Nature, 30.05.2022. godine od 10.00 do 13.00h, biće održana online radionica na temu mogućnosti razvoja urbane poljoprivrede.

Poziv na radionicu "Mogućnosti razvoja urbane poljoprivrede"

Cilj radionice je promocija mogućnosti koje pruža urbana poljoprivreda i kako može uticati da bi gradovi bili održiviji, prilagodljiviji i zeleniji, te razvoj novih načina privređivanja povezanih s aktivnostima urbane poljoprivrede. Na radionici će biti obuhvaćene sljedeće tematske cjeline:

osnove urbane poljoprivrede,
proizvodnja voća u urbanim sredinama - jagode,                              
proizvodnja povrća u urbanim sredinama – paradajz, paprike,    
proizvodnja aromatičnog, ljekovitog i začinskog bilja u urbanim sredinama.         


Radionicu vodi prof. Halil Omanović, redovni profesor na Poljoprivredno - prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji ima višegodišnje iskustvo u naučno istraživačkom radu, nastavno naučnim i pedagoškim aktivnostima, izradi studija, te vođenju projekata iz oblasti poljoprivrede.

Radionica je besplatna za sve učesnike, a istoj se može pristupiti putem linka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVlNTZjNDctNTY5Mi00N2Q5LThkZWMtNThmZjY4Y2M1Yjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22190fc018-f526-43e6-a25b-8d969672d1ef%22%2c%22Oid%22%3a%22378f8c73-aa75-4872-88fd-4254ae1cbef7%22%7d