Vijesti

Arhiva vijesti

Poziv na poslovni forum"Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj MSP"

Zadovoljstvo nam je informisati Vas da Regionalna jedinica za poduzetništvo za regiju Sarajevo EU TAC projekta i Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u srijedu 28. marta 2007. godine organiziraju poslovni forum o temi „Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj malih i srednjih poduzeća“ kako bi pokrenuli diskusiju o identifikaciji elemenata, mjera i strategija koje će voditi ka stvaranju okruženja koje će poticajno djelovati na razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
U okviru diskusije će se razmotiriti uloga lokalnih vlasti i lokalnih zajednica u cijelom procesu uz podršku SERDA-e, te promovirati važnost poduzetničkog obrazovanja kao važnog elementa razvoja malog i srednjeg poduzetništva i naznačiti moguća polja saradnje između različitih aktera i učesnika u procesu ekonomske revitalizacije u Sarajevskoj makroregiji.
Poslovni forum će se održatiu srijedu, 28.03. 2007.god. s početkom u 10:30 sati, u Hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu (Zlatni salon).
Prema planiranom dnevnom redu biće prezentirane sljedeće teme:
 • MSP kao potencijal za lokalni ekonomski razvoj
  Prof. dr Muris Cicic
 • Primjeri najbolje prakse – Praksa MSP sa fokusom na turizam i trgovinu
  Prof.dr Nikola Grabovac
 • Regulatorni okvir i instrumenti kreiranja okruženja koje će omogućiti razvoj MSP u lokalnim zajednicama i regiji
  Prof. dr Milic Simić
 • Uloga SERDA-e u procesu stvaranja ambijenta koji omogućava razvoj MSP u Sarajevskoj makroregiji
  Senior program menadžer Dragiša Marek,
 • Promocija edukacije za preduzetnike kao jedno od sredstava u kreiranju okruženja za razvoj MSP
  Regionalni menadžerEU TAC REU Sarajevoa Emina Pasic Kurtagic
 • Evaluacija ambijenta i kapaciteta lokalnih zajednica u pružanju podrške razvoju MSP u Sarajevskoj makroregiji
  Prof.dr Fikret Hadzic