Vijesti

Arhiva vijesti

Potpisani ugovori za realizaciju 25 projekata iz oblasti infrastrukture

Direktor SERDA-e Ševkija Okerić i predstavnici 25 općina/opština Sarajevske makroregije ( SMR ) potpisali su danas ( 07. juna 2007. godine ) u prostorijama Agencije ugovore za realizaciju 25 projekata iz oblasti infrastrukture. Ukupna vrijednost projekata je oko dva miliona maraka, od čega je SERDA osigurala 560.000,00 KM. Podsjećamo, radi se o SERDA-inom projektu „Podrška projektima predloženim od strane osnivača tokom 2007. godine“ čija se realizacija zasniva na partnerskom odnosu. Cilj projekta je uključivanje Agencije u akcije lokalne zajednice te pružanju stručne i materijalne podrške osnivačima/ članovima SERDA-e, s ciljem harmoniziranog razvoja SMR.
...
Današnjim potpisivanjem ugovora stvoreni su uslovi za početak implementacije projekata na području 25 općina/opština i to : Stari Grad, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Centar, Trnovo FBIH, Trnovo RS, Rogatica, Sokolac, Pale, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Čajniče, Foča, Ilijaš, Pale-Prača, Kiseljak, Kreševo, Breza, Olovo, Vareš, Goražde. Tehničku pomoć u realizaciji Projekta pruža njemačka organizacija Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).
...
U nastavku slijedi pregled projekata za svaku od općina/opština SMR, potpisnicu ugovora.
1. Opština Istočni Stari Grad/ Izgradnja objekta za smještaj pumpi i opreme za potrebe vodovodnog sistema Vučija Luka
2. Općina Trnovo FBIH / Izgradnja kanalizacije u Rakitnici
3. Opština Foča / Sportski teren i kupalište Krvavac
4. Općina Novo Sarajevo/ Revitalizacija Aleje lipa - Vilsonovo šetalište
5. Opština Kalinovik/ Izgradnja infrastrukture - Gradske pijace
6. Općina Vogošća / Izgradnja bočarskog igrališta, dječijeg igrališta i odbojkaškog igrališta u pijesku
7. Općina Goražde / Izgradnja ulične rasvjete u Ulici Mehe Drljevića
8. Općina Novi Grad/ Park šuma Mojmilo
9. Općian Breza/ Sanacija Ulice Mustafe Keškića
10. Opština Rogatica / Sanacija magistralnog puta M-19 dionica kroz Rogaticu
11. Opština Sokolac / Izgradnja javne rasvjete u Ulici Sima Drljače
12. Općina Stari Grad/ Uspostava jedinstvenog informacionog sistema Općine Stari Grad i MZ-a
13. Opština Trnovo RS/ Rekonstrukcija ulica u Trnovu
14. Općina Hadžići/ Izgradnja pješačke staze u Ulici Hadželi
15. Općina Kiseljak/ Izgradnja trokomorne septičke jame
16. Općina Pale – Prača/ Sanacija vatrogasnog doma u Prači
17. Opština Istočno Novo Sarajevo/ Sanacija mosta na rijeci Tilavi
18. Općina Ilijaš / Univerzalna sportska ploha u MZ Ljubina
19. Općina Kreševo/ Sanacija gradske vijećnice u Kreševu
20. Općina Vareš / Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Budoželje
21. Općina Čajniče/ Sanacije gradskih ulica u Čajniču
22. Općina Ilidža/ Izgradnja niša za hajfiše na području općine Ilidža
23. Općina Centar/ Izgradnja sportskog terena u Nahorevu
24. Općina Olovo/ Javna rasvjeta u Ulici Sarajevska
25. Opština Pale/ Gradski park Pale
...
.. ..
...