Vijesti

Arhiva vijesti

Potpisani ugovori sa Startup firmama koje će dobiti besplatan program mentoringa

U okviru projekta Program Mentoringa za Startup firme 2016-2017, koji se implementira uz Razvojnu podršku Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE DF), Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA završila je proces evaluacije pristiglih prijava i odabrala 30 Startup firmi koje će dobiti besplatan program mentoringa. U skladu sa navedenim, sa izabranim korisnicima danas je potpisan ugovor o korištenju besplatnog programa mentoring.

Program mentoringa predstavlja novi oblik podrške malim i srednjim preduzećima koji je u proteklom periodu Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA uspostavila na bazi iskustava i podrške Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA. Mentoring usluga predstavlja zajednički rad mentora i poduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rješenja za buduće poslovanje. Besplatan program mentoringa podrazumijeva 50 sati mentoring procesa u periodu od 6 mjeseci koji se na ravnomjeran i na najoptimalniji način raspoređuju, a na osnovu utvrđene dijagnoze i stanja potreba Startup firmi kao korisnika mentoring usluga.

Firme koje će biti korisnici programa mentoring su: 1.O.D.Meri ( Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća); 2.BE-BA ( Uzgoj povrća, gajenja biljaka, gljiva ); 3.O.D. Keramex ( Postavljanje podnih i zidnih obloga); 4.Beauty Neaa (Kozmetički studio ); 5.MA Rock doo ( Eko proizvodi ); 6. AM Support doo

( Prodaja kancelarijskog materijala, IT opreme…repariranje istrošenih tonera ); 7. Fotoepil&estetic studio

(Salon ljepote); 8.M6 Konsalting, usluge I profesionalni razvoj (Razvoj servisa “Super teta” ); 9.DentIst_pre ( Stomatološka ordinacija ); 10. AGH doo ( Projektovanje, nadzor, planiranje ); 11. OD Agencija HC ( Računovodstvene usluge ); 12. SPD Farma Burak ( Uzgoj prepelica i proizvodnja jaja ); 13. 3DownŠtampa-3DownPrint doo Sarajevo ( Digitalna štamparija );14. Obiteljsko gazdinstvo ALDI( Uzgoj jagoda I malina); 15. Farmer.ba (Internet oglašavanje ); 16. CAPE TRADE doo (Distribucija kesa tregerica I slatkog programa ); 17.Agencija Rebox doo ( Računovodstvo, revizija, pravne usluge );18. Novi semafor (Autoškola); 19. O.R. Ayana SPA (Njega I održavanje tijela ); 20. FEEDBACK OutsourcePR( PR I novinarske usluge);21. BH FOTON (Fotografske djelatnosti ); 22. PRicha doo (PR&marketing agencija);23. O.D.My Angel (Izrađivanjenakita ); 24. DAWOOD (Proizvodnja ostalih predmeta od drveta );25. OR HYGIA ( Proizvodnja sapuna); 26. Tree D One doo (Razvoj internetskih portala); 27. DRPharmacy&BIO 1( Skupljanje nekultiviranih šumskih plodova); 28. Galenski laboratorij VINKA (Proizvodnja krema za njegu); 29. OD Freyo design(Dizajn I izrada torbi ); 30. Bilje I ljekobilje doo (Skupljanje nekultiviranih šumskih plodova)

Mentoring usluge obuhvataju podršku iz sljedećih oblasti: Izrada/razvoj biznis plana; Računovodstvo; Prodaja i marketing; Finansije i upravljanje operacijama; Poslovne analize; Rukovodstvo; Pregovaračke sposobnosti; Mogućnosti pristupa finansijama

Amra Krvavac direktorica štamparije 3D print, jedna je od potpisnica ugovora i smatra da je ovako osmišljen projekt za svaku pohvalu , da ima puno potencijala te da će ovakav oblik podrške pomoći početnicima u biznisu u njihovom daljem razvoju.

Arijana Katana, direktorica firme Pricha doo, smatra da će bogato iskustvo SERDA mentora mnogo pomoći u daljem razvoju biznisa te da su ovakvi oblici podrške uvijek dobrodošli i poželjni za sve one koji ulaze u svijet biznisa.

Izabrane Startup firme će imati mogućnost pristupa i korištenja poslovnog akceleratora SERDA-e za održavanje poslovnih sastanaka, edukacija, sastanaka sa mentorima, te u skladu sa njihovim potrebama definisanim tokom mentoring procesa.