Vijesti

Arhiva vijesti

Poslovni susreti na 24. Generalnom BH sajmu ZEPS i 14. Međunarodnom sajmu metala ZEPS INTERMETAL

Evropska poduzetnička mreža Federacije Bosne i Hercegovine – Enterprise Europe Network Federation of Bosnia and Herzegovina,Zenička Razvojna agencija ZEDA u koorganizaciji s Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, Tehnološkim parkom Varaždin-Republika Hrvatska, Mariborskom razvojnom agencijom–Republika Slovenija i Ulutek Tehnološkom Razvojnom zonom, Nilüfer,Bursa,Turska,organizuju

Međunarodni B2B događaj "ZEPS B2B 2017" koji će se održati na Međunardnom 24. Generalnom BH sajmu ZEPS i 14. Međunarodnom sajmu metala ZEPS Intermetal u Zenici, Bosna i Hercegovina.

B2B događaj "ZEPS B2B 2017" će se održati 4. oktobra 2017. na sajmu ZEPS, u Promotivnoj hali.


ZEPS je najveći sajam u Bosni i Hercegovini, a njegovi učesnici su veoma zadovoljni postignutim rezultatima. Ovaj sajam je najposjećeniji događaj ove vrste u Bosni i Hercegovini, a izuzetan broj posjetilaca je njegova najatraktivnija karakteristika. U protekla 23 Generalna BH sajma, učestvovalo je 11.182 izlagača, a sajmove je posjetilo 1.414.457 posetilaca. Generalni BH sajam ZEPS je mesto za promociju kompanija iz različitih grana/sektora, kolektivne izložbe zemalja, regija, općina, udruženja. Sajam je strukturiran u određenim jedinicama - blokovima (12 blokova).

U sajamskom bloku se izlažu određene oblasti i proizvodne grane, jezgra budućih specijalizovanih sajmova. Tako je deset godina ranije, nekada blok prerade metala prerastao u Međunarodni sajam metala ZEPS INTERMETAL.

Pozivaju se: Kompanije, MSP-a, institucije, organizacije.

TEME

24. Generalni BH sajam ZEPS

· ENERGETIKA I EKOLOGIJA

· DRVOPRERADA i NAMJEŠTAJ

· POLJOPRIVREDA I PREHRANA

· GRAĐEVINARSTVO

· TURIZAM, SPORT I REKREACIJA

· SAOBRAĆAJNA SREDSTVA

· INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE

· ZAŠTITA i SIGURNOST

· BANKARSKE USLUGE, INVESTICIJE I BERZA NEKRETNINA

· ŠIROKA POTROŠNJA

· MALOPRODAJA

14. Međunarodni sajam metala ZEPS Intermetal

 • RUDE I SIROVINE ZA PROIZVODNJU METALA
 • OPREMA ZA RUDNIKE
 • VATROSTALNI MATERIJALI I OPREMA
 • METALURŠKE MAŠINE I POSTROJENJA
 • POLUPROIZVODI OD METALA
 • FINALNI PROIZVODI OD METALA
 • MAŠINE I LINIJE ZA OBRADU METALA
 • ALATI ZA OBRADU METALA
 • OPREMA I MATERIJALI ZA SPAJANJE METALA
 • OPREMA ZA KONTROLU KVALITETA MATERIJALA, SPOJEVA I KONSTRUKCIJA
 • OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU METALA, ANTIKOROZIVNA SREDSTVA
 • OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OKOLINE
 • OPREMA I SREDSTVA ZA LIČNU ZAŠTITU
 • OPREMA ZA MANIPULACIJU I TRANSPORT
 • OPREMA ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE POSTROJENJA
 • SPECIJALIZOVANA DOMAĆA I VANJSKA TRGOVINA
 • INFORMATIČKA I PROCESNA OPREMA
 • INŽINJERING, PROJEKTOVANJE I KONSALTING
 • STRUČNA LITERATURA I ČASOPISI
 • BANKE, LEASING I OSIGURAVAJUĆE KUĆE I AGENCIJA
 • KOPNENI I POMORSKI TRANSPORT, LUČKA DJELATNOST

ZAŠTO UČESTVOVATI?

B2B susreti pružaju dodatnu podršku kompanijama da pronađu međunarodne partnere na Sajmu. Učesnicima se nudi da biraju svoje potencijalne partnere u skladu sa svojim potrebama i informacijama o poslovanju i interesima partnera. Ovo se onda pretvara u listu sastanaka koji se odvijaju na određenom mjestu i tačno vrijeme.Svaki učesnik ima svoju listu sastanaka, najmanje dan prije događaja.


Učešće na B2B susretima "ZEPS B2B 2017" je besplatno.

Učesnici nabavljaju ulaznicu za sajam i snose svoje troškove smještaja i putovanja.

ROKOVI

- 25. septembar 2017: Online registracija (kreirajte svoj profil saradnje )

- 29. septembar 2017: Izaberite zanimljive profile i rezervišite B2B sastanke

- 4. oktobar 2017: B2B susreti „ZEPS B2B 2017".

Sve informacije o B2B susretima, uključujući registraciju, on-line dogovaranje sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web stranici: http://zepsb2b2017.talkb2b.net/

Za eventualna pitanja, kontakt osoba u Zeničkoj razvojnoj agenciji ZEDA je Alma Bečirović

(e-mail: alma@zeda.ba); Telefon: +387 32 445 830

AGENDA

Informacije o smještaju