Vijesti

Arhiva vijesti

Poslovni susreti firmi ENERGA b2b 2018

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Evropska poduzetnička mreža u Bosni i Hercegovini (EEN) uz podršku Privredne komore FBiH, Fondacije za razvoj odnosa BiH i Turske – BIGMEV, Tuzlanskog sajma, te brojnih međunarodnih organizacija i agencija za podršku biznisu iz Evropske unije i regiona organizuje poslovne susrete firmi u okviru 8.međunarodnog sajma energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije ENERGA 2018 (19. – 21.06.2018.). Za više informacija o sajmu posjetite http://energa.ba/

Poslovni susreti firmi ENERGA b2b 2018

Poslovni susreti firmi ENERGA b2b 2018 će se održati 19. juna 2018. god. u Centru Skenderija, Sarajevo i imaju za cilj da podrže kompanije u pronalasku internacionalnih partnera na sajmu. Učesnici mogu ugovoriti sastanke sa potencijalnim partnerima u skladu sa svojim potrebama i interesima, te direktno razgovarati o mogućnostima saradnje.

U proteklim godinama sajam i prateća konferencija ENERGA svojim sadržajima i strukturom učesnika potvrdili su se kao uspješan i atraktivan poslovni događaj, te svrstali među najznačajnije manifestacije u oblasti energetike u regiji. Sajam ENERGA je mjesto susreta uglednih domaćih i inostranih kompanija na kojem se prezentiraju trendovi, te raznovrsna istraživačka i proizvodna ostvarenja u oblastima proizvodnje i distribucije električne energije, fosilnih goriva, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, prateće industrije (metalska, mašinska, građevinska i inžinjering), kao i različiti oblici poslovne saradnje, domaćih i inostranih kompanija.

Sarajevo će tokom Međunarodnog sajma i konferencije ENERGA 2018 biti regionalni energetski centar na kojem će se okupiti više od 100 izlagača iz 15 zemalja kako regije tako i svijeta, a koji će predstaviti proizvode, projekte, ideje i usluge svojih kompanija. ENERGA se održava pod sloganom MISLITI NA BUDUĆNOST / THINKING THE FUTURE.

Tematske oblasti poslovnih susreta:

  • Energija
  • Elektrika i elektronika
  • Rudarstvo
  • Zaštita okoliša
  • Metali i proizvodi od metala
  • Mašine i uređaji
  • Građevinarstvo i građevinski materijali
  • Inžinjering, dizajn i konsalting

Zašto učestvovati:

Učešće na poslovnim susretima je besplatno i uključuje:

-          Raspored sastanaka za svaku pojedinačnu  firmu (prethodno ugovoreni 20-minutni bilateralni sastanci)

-          Informativni paket dostavljen na dan poslovnih susreta

-          Poslovna podrška osoblja Evropske poduzetničke mreže u BiH (EEN) prije, tokom i nakon poslovnih susreta

Oficijelni jezik događaja: engleski

Mjesto poslovnih susreta: 

Centar Skenderija, Terezija bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Agenda 19. juni 2018:

11:00 – 12:30         Ceremonija svečanog otvaranja sajma ENERGA 2018

12:30 – 13:00         Registracija učesnika poslovnih susreta ENERGA b2b 2018 i dodjela rasporeda sastanaka               

13:00 – 15:00         Bilateralni sastanci firmi

15:00 – 16:00         Zakuska

Rokovi:

-          18. juni 2018:    Elektronska registracija učesnika (unošenje profila firmi na web stranicu poslovnih susreta)

-          18. juni 2018:    Izbor profila potencijalnih partnera i rezervacija B2B sastanaka na web stranici poslovnih susreta

-          19. juni 2018:    Poslovni susreti firmi ENERGA b2b 2018

Besplatno se registrujte za učešće na poslovnim susretima i rezervišite svoje sastanke  na stranici: http://www.energa2018.talkb2b.net   

Za dodatne informacije i pomoć prilikom registracije kontaktirajte Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA, odjel Evropske poduzetničke mreže u BiH, kontakt osoba: Aida Džamalija Duran, tel: +387 33 652 935, e-mail: aida@serda.ba