Vijesti

Arhiva vijesti

Polaznici u okviru projekta „SYSTEM“ uspješno završili edukaciju „Start-up akademija“ u okviru Centra za obrazovanje odraslih SERDA

U sklopu projekta „Podrška uspostavljanju i poboljšanju mehanizama za podršku samozapošljavanju kroz saradnju inovativnih lokalnih zajednica i novih preduzeća u prekograničnom području – SYSTEM“,  koji implementira Općina Novo Sarajevo sa projektnim partnerima Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je na tenderu izabrana za najpovoljnijeg pružaoca usluge za pružanje edukacije „Start-up akademija“.

Polaznici u okviru projekta „SYSTEM“  uspješno završili edukaciju „Start-up akademija“ u okviru Centra za obrazovanje odraslih SERDA thumb thumb thumb thumb

Projekat SYSTEM je sufinansiran bespovratnim sredstvima Evropske unije u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći IPA II kroz Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020.

U periodu od septembra do decembra 2022. godine 95 polaznika iz Kantona Sarajevo (BiH) i Loznice i Sremske Mitrovice (Srbija) je uspješno završilo akademiju, koja se održavala u obliku online nastave.

Cilj Start-up akademije je da se i putem ovakve vrste edukacije ohrabre svi, a posebno mladi, da sami pokrenu vlastiti posao. Edukaciju su provodili predavači Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) koji imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Programom je bio obuhvaćen prenos teoretskog i praktičnog znanja i iskustva kroz realizaciju šest modula, i to: razvoj poslovnog modela, finansijsko upravljanje, izrada biznis plana, prodaja i marketing, upravljanje ljudskim resursima i vještine komunikacije.

Tokom pohađanja akademije polaznici su sudjelovali u nizu aktivnosti u online okruženju (virtuelnoj učionici) koje uključuju predavanja, sudjelovanje u diskusijama, individualne i grupne vježbe, simulacije, debate i slično. Dio sadržaja obrađivao se metodom studija slučaja, koje uključuju multimedijalne materijale vezane uz tematske oblasti.

Nastava je uključivala visok stepen interakcije između polaznika, kao i između polaznika i trenera putem online diskusija, e-pošte i drugih alata za komunikaciju online.

Treneri su nastojali sve polaznike uključiti u rad na što konstruktivniji način, ali su se i sami uključivali u diskusije, grupne zadatke i slično, kada su smatrali da je to bilo potrebno. Značajna njihova uloga je bila vezana i uz ocjenjivanje zadataka polaznika i njihovog sudjelovanja u tematskim diskusijama.

Nakon završene edukacije, polaznici akademije su, svako za sebe, imali obavezu popunjavanja Formulara za procjenu poslovne ideje, koji će zatim biti ocijenjeni od strane Komisije za evaluaciju, a na osnovu kojih će biti odabrano 30 najboljih kandidata. Ovim kandidatima će kroz projekat od strane SERDA-e biti pružena mentorska podrška, kao i Edukacija o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima, koje će im pomoći da poslovne ideje unaprijede i dalje razviju i osnaži ih na njihovom putu da budu nositelji pozitivnih promje

Pozitivne utiske i nova znanja nakon edukacije nosi Suzana Jovanović iz Srbije, koja je naglasila da joj je akademija pružila mnogo korisnih informacija za biznis ideju „Online mentor za javni nastup“. Mogu da pohvalim organizaciju i timski rad. To sam primetila, pored profesionalnog odnosa, stručnosti i maksimalne posvećenosti predavača. Meni je učešće na Start-up akademiji iskristalisalo odnosno pružilo jasnoću kako se postavlja a zatim razvija, i realizuje naša biznis ideja. Takođe, dobila sam uvid kako bih mogla da unapredim svoj rad, izjavila je Suzana.  

Atmosfera tokom akademije bila je odlična i vrlo interkativna. Svi smo bili uključeni - izjavila je Amra Kubat iz Sarajeva, dodavši da je akademija bila i pokretač međusobnog umrežavanja. Naime, malo je reći da sam oduševljena programom obuke, načinom prezentacije i komunikacije. Predavači su vrhunski i zaista bi preporučila svima ovaj vid obuke sa ovim predavačima, bez obzira da li je nekome materija poznata ili ne. Uvijek ima nesto novo da se nauči, a usput se upoznaju divni ljudi, kazala je Amra koja želi da započne biznis iz oblasti Reiki healinga.

Na pitanje šta bi istakla od stečenog znanja i koje vještine i osobine treba razvijati i istaknuti, Nejra Lončarević iz Sarajeva ističe: „Vještine prodaje ali i disciplinu pri uspostavi ostalih segmenata poslovanja. U početku je najvažnije sam sebi odgovoriti na pitanje: kako mislim prodati vlastitu ideju i kome? Preduzetničku akademiju preporučujem svima jer se kroz teorijski i praktični dio nauči prepoznati što je najbitnije u poslovanju i kako to pratiti. Za opstanak na današnjem tržištu potrebno je imati prave alate i specifične osobine koje će omogućiti uspjeh.“ Za Nejru, mladu osobu koja želi da se pokrene biznis organske proizvodnje i prodaje sapuna od kozijeg mlijeka, najvažnije je imati viziju i volju. Nejra kaže da je u okviru start-up akademije stekla puno znanja koja će moći koristiti u svom radu, ali naučila ponešto i od drugih polaznika akademije, a nada se da će biti prilike da možda krenu i u neke zajedničke projekte, što je također smisao ovog tipa edukacije – učenje i povezivanje poduzetnika. 

Nakon učešća na ovoj start-up akademiji, s punim samopouzdanjem uz stečeno znanje, hrabro i slobodno krećem u realizaciju svoje poslovne ideje - digitalne marketinške agencije "GO VIRAL"  podijelila je Ajla Gondžetović iz Sarajeva.

Belma Dević iz Sarajeva, izjavila je zahvalnost Općini Novo Sarajevo i partnerima na učinkovitoj organizaciji Preduzetničke akademije kao i svim predavačima iz SERDA-e koji su prenijeli svoja znanja i iskustva. Bilo mi je zadovoljstvo biti član start-up akademije gdje sam dosta toga naučila o poslovanju, dobila savjete i jasnu sliku svog biznisa. Predavanja su bila interesantna i jako korisna,  predavači  su sve vrijeme držali moju pažnju. Predavači su me ohrabrili i svojim savjetima pomogli da pokrenem i registrujem obrt „Bel design studio“. Svima koji imaju poslovnu ideju preporučila bih Vašu Start-up akademiju, istakla je Belma Dević.