Vijesti

Arhiva vijesti

PODRŠKA JAČANJU KAPACITETA MSP IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE

U okviru projekta „Podrška za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja-ENHANCE“ Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je angažovana za razvoj inovacija i alata za procjenu tržišta, te organizaciju treninga za razvoj kapaciteta malih i srednjih preduzeća iz Bosne i Hercegovine i Srbije. U skladu s navedenim, eduakcije su održane 13. i 14. juna 2022. godine na Zlatiboru, te 16. i 17. juna 2022. godine u Sarajevu. Edukacijama je prisustvovalo 70 privrednika, menadžera MSP iz oblasti drvnog, prehrambenog i metalskog sektora sa područja Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga.

PODRŠKA JAČANJU KAPACITETA MSP IZ BOSNE I HERCEGOVINE I SRBIJE thumb thumb thumb thumb

U okviru edukacije, učesnicima je pruženo osnovno znanje o značaju inovacija za mala i srednja preduzeća, koje sve benefite i koristi donose inovacije, te potrebi da MSP budu što inovativniji kako bi obezbjedili veću konkurentnost na tržištu.

Također, prezentirani su i alati za procjenu održivosti inovativnih projekata, kao i dostupni programi podrške za inovativne privredne subjekte. Pored teorijskog dijela, učesnici su imali mogućnost da kroz vježbe nauče kako što kvalitetnije predstaviti inovativnu poslovnu ideju, novi proizvod, uslugu ili proces, te kako je komercijalizirati.

Predstavljen je i primjer Challenge fonda (sistem finansijske podrške inovativnim privrednim subjektima kako bi postali konkurentnij na tržištu) koji je SERDA razvila u proteklom periodu zahvaljujući sredstvima Ambasade Švedske/Sida.

Istovremeno, edukacija je imala višestruki značaj zbog međusobnog povezivanja privrednika iz Bosne i Hercegovine i Srbije, razmjene iskustava i prepoznavanja mogućnosti za uspostavljanje poslovne saradnje.  

 "Malim poduzetnicima bilo je veoma korisno iskustvo prisustvovati na ovakvoj vrsti edukacije za jačanje naših kapaciteta. Saznali smo da je jedini put ka našem uspjehu i konkuretnosti na tržištu jesu inovacije. Naše je da ideje koje već imamo, ali koje su u razvoju, nastavljamo da razvijamo, usavršavamo, tačno definišemo i uđemo u inovacije spremne. Predavači su izuzetno stručni, sposobni da prenesu znanje i otvoreni za pomoć", izjavila je Jelena Alimić, Mina Užitak iz Užica.

 "Zahvaljujemo se organizatorima koji su vrlo kvalitetnu edukaciju, ponudili privrednicima Srbije i Bosne i Hercegovine, i time omogućili kroz ovakav događaj prekogranično povezivanje MSP. Predavači iz Sarajevske regionalne razvojne agencije su veoma stručni, i tokom edukacije su pružili veoma korisne savjete u svrhu razvoja inovacija u MSP i njihovog apliciranje na rane EU programe”, navodi Miljana Ačimović, Delta filter iz Užica.

 Također, s ciljem povećanja apsorpcijskih kapaciteta korisnika kroz sticanje vještina neophodnih za proces pripreme projekata, održane su i dvije dvodnevne edukacije i to u Goraždu 12. i 13. maja 2022. godine i na Zlatiboru 17. i 18. maja 2022. godine, na kojim je učestvovalo 78 polaznika. Cjelokupni program je realizovan na bazi stvarnih projekata koje je SERDA uspješno implementirala u dosadašnjem radu. Koristeći stečeno znanje i iskustvo u provedbi, simulirao se tok pripreme i provedbe konkretnih projekata. Polaznici su bili raspoređeni u manje timove koji zajedno, u sinergiji, dolaze do rješenja problema, odnosno postavljanja određene projektne situacije. Svaki blok programa je uključivao i vrijeme za pitanja polaznika  o predmetnoj ili povezanoj temi te iznošenje vlastitih iskustava u određenim situacijama. Održane su i debate „suprotstavljenih timova“ koji iz različitih uglova razmatraju pojedine situacije i probleme.

Treninzi su organizovani u okviru projekta “Podrška za unapređenje konkuretnosti i zapošljavanja-ENHANCE”, koji se implementira u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 , a koji realizira Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Zlatiborskog upravnog okruga i Udruženjem Energis.