Vijesti

Arhiva vijesti

Početak implementacije projekta Sanacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada za općine Breza, Vareš, Visoko, Olovo, Kiseljak, Kreševo i Fojnica

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA 29. juna 2007. godine potpisan je Protokol o međusobnoj saradnji s ciljem implementacije projekta Sanacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada za općine Breza, Vareš, Visoko, Olovo, Kiseljak, Kreševo i Fojnica.
Protokol su potpisali:
  • Načelnik Općine Visoko Munib Alibegović
  • Načelnik Općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak
  • Načelnik Općine Kreševo Mato Barišić
  • Načelnik Općine Fojnica Salkan Merdžanić
  • Načelnik Općine Breza Seid Smailbegović
  • Načelnik Općine Olovo Alija Abazović
  • Načelnik Općine Vareš Hamdo Fatić
  • Direktor SERDA Ševkija Okerić
Realizacijom Projekta osigurat će se uslovi za primjenu principa prevencije, odvojenog sakupljanja otpadnih materijala, neutralizacije opasnog otpada, kao i regionalnog pristupa odlaganju otpada te rehabilitacije postojećih deponija i smetljišta. Time će biti uspostavljeni uslovi za stvaranje ekološki čiste regije prema evropskim ekološkim standardima.
...

...

...