Vijesti

Arhiva vijesti

Pan European ICT & e-biznis mreža za MSP podržavaju akciju Evropske komisije

BRISEL -21 januara 2009- Milioni evropskih malih preduzeća koja žele pristup jeftinim ili besplatnim internet informacijama bi mogli profitirati zahvaljujući anti-trustovskoj akciji Evropske komisije protiv Microsoft-ove kontrole tržišta WEB pretraživača, javlja Panevropska ICT i e-biznis mreža za mala i srednja preduzeća.
...
Pretraživači služe kao predvorje interneta, i internet može ostati otvoren jedino ako postoji zdrava konkurencija-tržišna utakmica između pretraživača. Danas je stanje takvo da dominacija Microsoft Internet Eksplorera prijeti slobodnom pristupu mreži. Internet Eksplorer je najslabije rangirani pretraživač – sa rejtingom potvrđivanja manjim od 10% prema Web-sajtu tržišta dionica. Prema istom izvoru Eksplorer ima daleko najveći udio na tržištu od skoro 70%.
...
Na istinski kompetitivnom tržištu, proizvođači računara bi ponudili najefektivniji pretraživač uz PC koji prodaju. Ipak, svi koriste nisko rangirani Eksplorer. Zbog ove tržišne disfunkcije, WEB 2.0 aplikacije zavise od Microsoft pretraživača.
„Mala preduzeća ne mogu izgraditi različite site-ove za različite pretraživače. Mi moramo znati da će svi oni poštovati standarde” – kaže Sebastiano Toffaletti, Generalni sekretar PIN-SME.
...
Internet redefinira pristup malih preduzeća informacionim tehnologijama. E-mailovi, dokumenti, kalendari i drugi alati za poslovnu komunikaciju se sve češće isporučuju “online”, zahvaljujući trendu koji je poznat kao “program kao usluga”. U ovom jednostavnom konceptu, aplikacije i podaci se isporučuju preko Interneta, a preko treće strane.
Male kompanije danas moraju investirati u velike IT infrastrukture i platiti stotine eura da kupe individualne operativne sisteme i office aplikacije. Zahvaljujući Evropskoj komisiji, oni bi uskoro mogli imati mogućnost da primaju jednake ili bolje uslove slobodnih aplikacija na internetu.
...
PIN-SME
...
PIN-SME- PanEuropska mreža informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) i e-Poslovanja za mala i srednja preduzeća prva je europska asocijacija u ICT sektoru ekskluzivno fokusirana na predstavljanje interesa MSP-a. Članovi osnivači PIN-SMEa su 7 nacionalnih sektorskih MSP asocijacija iz različitih zemalja EU te jedna ICT MSP mreža iz Njemačke. PIN-SME predstavlja više od 50.000 preduzeća, koja zapošljavaju oko 200.000 ljudi diljem Europe.
..
Članovi PIN-SME
...
ASSCOM - Bulgarian Association of Software Companies (BULGARIA), CNA -Comunicazione e Terziario Avanzato, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa (ITALY), ESTIC - Asociación Empresarial del Sector TIC (SPAIN), BestPractice-IT- G+F Verlags und Beratungsgesellschaft mbH (GERMANY), GPNI - Groupement Professionnel National de l’Informatique (FRANCE), it-forum midtjylland (DENMARK), UBIT Unternehmensberatung & IT (AUSTRIA), UKita, United Kingdom IT Association (UNITED KINGDOM)