Vijesti

Arhiva vijesti

OTVORENO NOVO ČELO I TRANSPORTNA TRAKA U RMU BREZA

Kadrić Mehmed Breza
OTVORENO NOVO ČELO I TRANSPORTNA TRAKA U RMU BREZA
BOLJI DANI ZA BREZANSKE KOMORATE
Teška situacija u RMU Breza koja traje nekoliko godina kao da je pri kraju i prema sadašnjem činjeničnom stanju dolaze bolji dani za RMU Breza i brezanske komorate. Od direktora rudnika Jakuba Dinarevića doznajemo da je u jami Kamenice izvršen, remont, preseljenje i montaža samohodne podgrade na novo otkopno polje na kome su rezerve visokokvalitetnog uglja dovoljne za narednih petnaestak godina. Preseljeno je i ugrađeno preko 1300 tona opreme Dinarević istiće da je su sve poslove oko remonta opreme i preseljenja uradili rudarski stručnjaci i rudari i rudnika kojima odaje posebno priznanje. Napominje da se se radi o staroj opremi koja je reparina i može se još dugo koristiti.
Novo čelo otkopano i da su krenule prve tone uglja ,a u narednih nekoliko dana proizvodnja će krenuti punim kapacitetom. Proizvodnja će se povećati na 25.000 tona mjesečno sa dosadašnjih desetak hiljada tona što će stvoriti pretpostavke za poboljšanje standarada rudara i rudnika kao i za izmirenje dosadašnjih obaveza. Ovim je završena prva faza Programa sanacije RMU Breza u kojoj je bio prioritet da se poveća proizvodnja i da se troši ono što se zaradi. Dinarević kaže da je za ove radove Vlada F BiH i resorno ministarstvo izdvojilo 3,1 milion KM i izražava zahvalnost na ovoj pomoći i ponovnom postavljanju rudnika na zdrave noge. U ovom periodu urađen je i transporter u ukupnoj dužini od 1400 metara koja će se koristiti za prevoz uglja, materijala i ljudi. Ovu investivciju uradili pomoću kredita Vlade Japana u iznosu od dva miliona KM. Direktor dalje napominje da je Programom restruktuiranja rudnika predviđeno da se otvori čelo i na oknu Sretno te da se se osvježi postojeće. Predsjednik sindikata Alija Omerhodžić takođe ne krije zadovoljstvo onim što je urađeno i uz zahvalnost Vladi koja je ispunila zahtjeve koji se odnose na liječenje i 82 rudara su konačno dobili penziju jer su im uplaćeni svi doprinosi.
Na svečanosti povodom puštanja u rad transportne trake i početka rada na novom čelu okupio se veliki broj gostiju i zaposlenika rudnika. Svečanosti su prisustvovali Premijer F BiH Ahmed Hadžipašić, resorni ministar Vahid Hećo sa saradnicima i načelnik Općine Breza Seid Smailbegović koji je u svom obračanju izrazio zavalnost Vladi na pomoći rudniku i rudarima i poželio je da ovaj prvi korak bude preteća brozog hoda prema svjetlijoj budućnosti.Ministar Hećo je u svom kratkom govoru napomenuo da je prije par mjeseci ovaj momenat tj. otvorenje novog čela i puštanje u rad transportne trake bio nestvaran te da je sljedeći korak , ato je pripajanje rudnika elektroprivredi naredni korak koji će se uskoro i ostvariti. Premijer Hadžipašić je istakao da je Vlada prepoznala energetske resurse te da je uložila novac na pravo mjesto i povjerila pravim ljudima koji znaju šta hoće i koji su ga uložili u ono što je najpotrebnije. Istakao je da je cilj održivost i samoodrživost rudnika. U narednom periodu predstoji prestruktuiranje rudnika kako bi u elektroprivredu ušla zdrava firma koja ne bila balast samoj elektroprivredi. Premijer je istakao da će svi oni radnici koji bili eventualni višak biti zbrinuti kroz programe koji su napravljeni i da se niko neće neći na ulici i bez posla. Premijer Hadžipašić i Ministar Hećo zajedno su pustili u rad transportnu traku koja je postavljena ,a ukupna dužina trake je oko 3000 metara. Ovim svečanim činom i zvanično je počela proizvodnja na novootvorenom čelu koje će donijeti nove ztone uglja i bolje sutra