Vijesti

Arhiva vijesti

OPŠTINAMA UČESNICAMA MOSI

OPŠTINA ROGATICA
ORGANIZACIONI ODBOR 44. MOSI «ROGATICA 2007»
Broj:_______/07
Rogatica,14.05.2007.godine
OPŠTINAMA UČESNICAMA MOSI
Dragi prijatelji!
Domaćin 44. MOSI 2007. godine je opština Rogatica koja je preduzela niz aktivnosti u cilju stvaranja dobrih uslova za održavanje igara. Nadamo se da ćemo obezbijediti uslovne objekte i sportske terene za odvijanje takmičenja, kao i uslovan smještaj i ishranu svih učesnika, odnosno uslove za ugodan boravak svih gostiju koji u vrijeme igara budu posjetili Rogaticu.
Do sada smo ostvarili usmene kontakte sa većinom opština učesnica MOSI, ali je ovo prvo zvanično obraćanje kojim želimo da vas podsjetimo i animiramo i na vaše aktivnosti u pripremama učešća na igrama.
Organizacioni odbor 44. MOSI «Rogatica 2007» će predložiti Skupštini MOSI da se takmičenje održi u sljedećim sportskim granama u muškoj i ženskoj konkurenciji: atletika, košarka, rukomet, odbojka, fudbal, ribolov, karate, planinarstvo, stoni tenis, šah, streljaštvo, kajak i mali fudbal.
Molimo vas da u skladu sa članom 2. stav 2. Opštih pravila MOSI dostavite prethodnu prijavu vaših ekipa po sportskim granama kako bi smo imali orjentacione podatke neophodne za uspješnu pripremu i organizaciju igara.
Za eventualne nejasnoće i informacije možete kontaktirati Ikonić Miladina – Miša telefon 058/415-407, Puhalac Tomislava telefon 058/420-450 i Obradović Radoja telefon 058/417-731 i koristiti faks 058/420-531.
Srdačno vas pozdravljamo.
PREDSJEDNIK
OO 44. MOSI «ROGATICA 2007»
&