Vijesti

Arhiva vijesti

Okrugli sto

Dana 09.08.2006 godine u Sali općine Hadžići sa početkom u 14 sati održat če se OKRUGLI STO na temu „HACCP KAO MEĐUNARODNI STANDARD U ZAKONU BiH I NJEGOVO UVOĐENJE U PREHRAMBENI SEKTOR“
  • Svrha okruglog stola je upoznavanje učesnika o mogućnosti uvedbe HACCP standarda u kompanije, uz moguće sufinansiranje od strane međunarodnih organizacija koje djeluju na području BiH.
  • Mogućnost edukacije zaposlenika u cilju stvaranja internih auditora HACCP-a.
Edukativno – konzultantska firma #Bio Base“ d.o.o. iz Sarajeva, članica Sarajevske regionalne razvojne agencije „SERDA“ d.o.o. će prisutne upoznati sa temom i njenom važnošću.
Predavač je HCCP konzultant certificiran od Američke konzultantske kuće Delitte Touche Tohmatsu i expert za hranu TUV THURINGEN-a, Njemačke certifikacijske kuće g_đa Esada Nuhbegović – info broj: 063 830 023.
Okruglom stolu će prisustvovati predstavnici:
  • BAS PROGRAM, međunarodne organizacije koja do 50% finansijski podržava realizaciju programa uvođenja standarda HACCP-a,
  • EU TAC – međunarodne organizacije koja potpomaže razvoj malih i srednjih preduzeća,
  • USAID LAMP, međunarodne organizacije koja potpomaže edukaciju proizvođača hrane.