Vijesti

Arhiva vijesti

Održana radionica na temu „Geodiverzitet - kartiranje i modeliranje“

U okviru projekta Connecting Nature organizovana je radionica na temu geodiverziteta, koja je održana 9.5.2022. godine u Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje.

Održana radionica na temu „Geodiverzitet - kartiranje i modeliranje“

Radionici su prisustvovali učenici Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i Osnovne škole Vladimir Nazor, kao i njihovi nastavnici, te predstavnici partnerskih institucija.

Učenici su imali priliku da se upoznaju sa pojmom geodiverziteta, te sa njegovim implikacijama na proces iznalaženja rješenja zasnovanih na prirodi, nakon čega su im prezentovani najmarkantniji oblici geodiverziteta Evrope.

Fokus prvog dijela radionice bio je na raznolikosti prirodnih fenomena, te načinu na koji su isti ponovno iskorišteni od strane građana - primjer: ostrvo Santorini u Grčkoj, vulkanske geneze, čiji se krater urušio u more, a na vrhu su nastala broja naselja s poznatim bijelim kućicama.

Učenici su ukrašavali geografske karte crtežima motiva iz prirode koje ih asociraju na oblike geodiverziteta.

U drugom dijelu radionice, učesnicima su prezentovani oblici geodiverziteta u Kantonu Sarajevo, sa fokusom na reljef, hidrografsku mrežu i zaštićena područja sa svim svojim elementima geodiverziteta, sa fokusom na inicijalne nukleuse koji su indicirali zaštitu svakog područja. Učenici su imali priliku slušati o različitim formama prirodnih fenomena, prijetnjama po njihov opstanak, te mogućnostima njihovog jačanja, s ciljem iznalaženja mogućnosti ko-produkcije sa prirodom i rješenjima koja su zasnovana na prirodnim fenomenima Kantona Sarajevo.

Zadatak učesnika je bio da, po okončanoj prezentaciji, sami izvrše kartiranje i modeliranje geodiverziteta Kantona Sarajevo na slijepim kartama navedenog područja, uz upotrebu prirodnih materijala (drvo, kamen, osušene kore narandže, suho cvijeće itd.), pribora za kartiranje/crtanje, pribora za kreativni rad i dr.

Također im je predočena karta geodiverziteta Kantona Sarajevo, sa koje su mogli uočiti prostorni razmještaj elemenata geodiverziteta analiziranog područja. Učesnici radionice su pokazali izuzetno interesovanje za provedenom radionicom, naglašavajući da su im teoretska i praktična znanja koja su stekli tokom iste mogu poslužiti za bolje razumjevanje procesa u prirodi i mogućnosti iznalaženja rješenja za povezivanje gradskih aktivnosti sa istom.

Projekat Connecting Nature je finansiran iz Horizon 2020 EU fonda, a realizuje ga Sarajevska regionalna razvoja agencija SERDA, uz podršku Grada Sarajevo, Općine Novo Sarajevo, Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo.

U okviru projekta razvijen je pilot projekat – urbana bašta sa senzornim parkom, koja sadrži elemente rješenja zasnovanog na prirodi i koje se kao takvo, prvi put implementira u Sarajevu. Urbana bašta će biti smještena u okviru Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, a omogućit će višestruke benefite učenicima i nastavnicima ove, kao i drugih škola.