Vijesti

Arhiva vijesti

Održana radionica Interesne radne grupe u okviru projekta „ChIMERA PLUS“

U svrhu analize potreba aktera u kulturnim i kreativnim industrijama i građana Grada Sarajevo u kontekstu urbane održivosti, u prostorijama SERDA-e 22.09.2021.god. održana je radionica Interesne radne grupe u okviru projekta „ChIMERA PLUS“ koji se finansira u okviru Interreg Med Programa 2014-2020.

Održana radionica Interesne radne grupe u okviru projekta „ChIMERA PLUS“ thumb thumb

Interesnu grupu projekta sačinjavaju predstavnici Gradske uprave Sarajevo, SERDA-e, muzeja, filmske industrije, IT-a, nevladinog sektora i  eksperata u oblasti urbane održivosti, te kulturnih i kreativnih industrija.

Radionica je bila prilika da se razmjene informacije o potrebama muzeja i predstavnika filmske industrije, te da se identifiraju konkretne mjere/projekti/inicijative za unapređenje koje će u konačnici biti intergrisane u Strateški akcioni plan budućeg djelovanja.

„ChIMERA PLUS“ projekat ima za cilj ojačati sektore kulturnih i kreativnih industrija promocijom koncepta održivog urbanog razvoja.

Vodeći partner projekta je Regija Friuli Venezia Giulia - Odjel za kulturu i sport (Italija), a ostali partneri na projektu su, pored SERDA-e kao partnera iz Bosne i Hercegovine, još i Kreativni klaster Apulia (Italija), Općina Nova Gorica (Slovenija) i SARGA - Vlada Aragona (Španija).