Vijesti

Arhiva vijesti

Održana obuka iz oblasti Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja u okviru Erasmus+ LANDS projekta

Održana obuke Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja

Održana obuka iz oblasti Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja u okviru Erasmus+ LANDS projekta

Dana 02.11.2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije "SERDA" održana je obuka na temu "Upravljanje projektnim ciklusom i potencijalni izvori finansiranja" namijenjena poljoprivrednim gazdinstvima, seoskim domaćinstvima i svim potencijalnim pružaocima usluga u agroturizmu.

Obuka je organizovana u sklopu redovnih aktivnosti Erasmus+ projekta LANDS.

Sveukupni cilj obuke bio je povećanje apsorpcijskih kapaciteta korisnika (osoba koje se bave agroturizmom, njihova udruženja, osobe koje želiti razviti svoju ideju bavljenja agroturizmom) kroz primjenu edukativnog programa izgradnje institucionalnih kapaciteta za razumijevanje EU integracija, procesa pridruživanja i jačanje njihovog učešća u programima podrške EU sa fokusom na PCM, odnosno:

-          Povećanje opće razumijevanje o EU, njenim politikama, funkcionisanju i fondovima

-          Upoznavanje se sa fondovima EU koji su otvoreni za BiH

-          Upoznavanje sa osnovnim elementima projektnog ciklusa (PCM)

-          Upoznavanje sa načinom razvoja projektne ideje koristeći pristup logičkog okvira (LFA)

-          Upoznvanaje sa aplikacionom formom i procedurom pisanja i apliciranja

-          Sticanje znanja o planiranju i koordinaciji provedbe projekata

-          Upoznavanje sa vrstama ugovora, ugovornim procedurama i ugovornim obavezama

-          Upoznavanje sa osnovama finansijskog izvještavanja