Vijesti

Arhiva vijesti

Održana kreativna radionica za firmu „Alaja“ u okviru MED projekta „CreaInnovation“

U okviru SERDA-inog projekta „CreaInnovation“ koji se realizuje u okviru Interreg MED programa, 3.oktobra 2019.god. održana je kreativna radionica za predstavnike firme „Alaja“ d.o.o. u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Održana kreativna radionica za firmu „Alaja“ u okviru MED projekta „CreaInnovation“ thumb thumb thumb thumb

Radionica je imala za cilj generisati inovativna rješenja za unapređenje poslovanja firme „Alaja“ korištenjem kreativnih alata, metoda i procesa razvijenih u okviru projekta „CreaInnovation“. Radionici su, pored menadžementa firme, prisustvovali eksperti iz oblasti kreativnosti i inovacija i studenti.

Projektom su, pored ostalih aktivnosti, planirane ukupno 4 lokalne i 3 transnacionalne kreativne radionice za bh firme.