Vijesti

Arhiva vijesti

Održana Kick off konferencija i operativni partnerski sastanak u okviru projekta “Danube Wood(s) Route”

U sklopu realizacije projekta “Danube Wood(s) Route” koji se implementira u okviru EU INTERREG programa za Dunavsku regiju, 04.04. i 05.04.2024. na Bledu (Slovenija) održana je Kick off konferencija i operativni partnerski sastanak.

Održana Kick off konferencija i operativni partnerski sastanak u okviru projekta “Danube Wood(s) Route” thumb thumb

Organizator sastanaka bio je BSC - Centar za podršku biznisu, Kranj koji je Vodeći partner na Projektu. Na sastanku su analizirane planirane aktivnosti Projekta, s fokusom na započetu aktivnost 1.1: Inventarni izvještaj o prirodnim i kulturnim dobrima šume i drveta te turistička infrastruktura sa osnovnim standardima/preporukama.

Na sastanku je uspostavljeno i Upravljačko tijelo projekta.

Cilj projekta “Danube Wood(s) Route” /Dunavska šumska ruta je da se promijene i poboljšaju okvirni uslovi za održivi regionalni razvoj temeljen na održivoj valorizaciji prirodnih i kulturnih resursa u procesu sa više učesnika.

Transnacionalna saradnja između različitih podunavskih zemalja na Projektu uključuje aktivnosti kao što su:  razvoj novih ekoturističkih proizvoda i usluge; popis i mapiranje prirodne i kulturne baštine vezane uz šume i drvo kako bi se podigla svijest o zajedničkoj imovini Podunavlja;  razvoj zajedničke strategije kao i specifičnih alata za poticanje održivog regionalnog razvoja u kombinaciji s nekoliko regionalnih akcijskih planova.

Sve aktivnosti rezultirat će pokretanjem EGTC-a - Dunavska šumska kulturna ruta. To će osigurati kontinuiranu platformu za uzajamno učenje razumijevanje, transnacionalnu saradnju i osnovu povezivanja regionalnog razvoja.

Pored Slovenije i Bosne Hercegovine partneri na projektu su iz slijedećih zemalja Podunavlja (Njemačka, Bugarska, Rumunija, Češka, Crna Gora, Hrvatska, Slovačka, Mađarska, Srbija).