Vijesti

Arhiva vijesti

Održana je druga strateška radionica fokus grupe za izradu Strategije razvoja održivog turizma Kantona Sarajevo

Dana 14.09.2023. godine održana je druga strateška radionica fokus grupe sa predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora, s ciljem dobijanja uvida u trenutnu situaciju u razvoju turizma, te analizu mogućnosti, pravaca i modaliteta budućeg razvoja turizma u Kantonu Sarajevo, au svrhu izrade Strategija razvoja održivog turizma Kantona Sarajevo.

Održana je druga strateška radionica fokus grupe za izradu Strategije razvoja održivog turizma Kantona Sarajevo thumb thumb

Radionicu je vodio tim Ekonomskog instituta Sarajevo, u sklopu koje je posebna pažnja je usmjerena na  elemente situacione analize, te kreiranje prijedloga SWOT matrice, vizije i ciljeva razvoja za potrebe strateške platforme.

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, GIZ (Deutche Gesellshaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) i SERDA su 21.11.2022. godine potpisali Memorandum o razumijevanju kojim su se obavezali da će GIZ i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo zajedno sa SERDA-om obezbijediti neophodne uslove za implementaciju aktivnosti na izradi Strategije razvoja održivog turizma Kantona Sarajevo.

U skladu sa navedenim, SERDA i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo potpisali su Sporazum o poslovnoj saradnji na realizaciji aktivnosti – „Izrada Prijedloga strategije razvoja turizma Kantona Sarajevo u okviru projekta „Corona response measures for small and medium-sized enterprises (SMEs) in Bosnia and Herzegovina" - Mjere odgovora na korona virus za mala i srednja preduzeća MSP u BiH”.

Sve troškove izrade Strategije razvoja održivog turizma Kantona Sarajevo snosi GIZ.

Cilj izrade Strategije je definiranje seta strateških mjera, preporuka i aktivnosti kojima se treba obezbijediti optimalan planski razvoj turizma u Kantona Sarajevo, a svrhu organiziranog i sistemskog pristupa u razvoju iste.

Po Javnom pozivu kao najpovoljniji pružalac usluga izrade Strategija razvoja održivog turizma Kantona Sarajevo izabran je Ekonomski institut Sarajevo .

Ekonomski institut Sarajevo trenutno radi na izradi strategije te će u sklopu izrade biti organiziran niz strateški radionica fokus grupe.