Vijesti

Arhiva vijesti

Održana eRadionica “Pretvaranje patentnih podataka u poslovnu inteligenciju"

U organizaciji Državne agencije za intelektualno vlasništvo (AGEPI) Republike Moldavije, a u okviru realizacije INTERREG DTP projekta KNOWING IPR, 30. Juna 2020.godine održana je online radionica na kojoj je učestvovalo cca. 50 ljudi iz Austrije, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, Srbije, te Bosne i Hercegovine.

Održana eRadionica “Pretvaranje patentnih podataka u poslovnu inteligenciju"

U okviru ovog događaja predstavljena je institucionalna platforma “Knowledge HUB”, na kojoj će različite zainteresirane strane moći pristupiti informacijama o važnosti prijenosa tehnologije,zatim o  zaštiti intelektualnog vlasništva, mogućnostima koje pruža zaštita prava intelektualnog vlasništva (IPR) i o upravljanju pravima intelektualnog vlasništva. Platforma, koja se razvija u okviru projekta KNOWING IPR , olakšaće i poticati saradnju s istraživačkim organizacijama, saradnju između malih i srednjih preduzeća i istraživačkih institucija, istovremeno promovirajući uspostavljanje dobre prakse u području upravljanja pravima intelektualnog vlasništva. Posebna se pažnja daje preporukama politika, jer će internetski KnowING HUB za znanje biti sastajalište donosilaca politika za razmjenu dobrih praksi i iskustava u primjeni prava intelektualnog vlasništva u svojim politikama

Projekat Knowing IPR usmjeren je na temu prijenosa tehnologije, s posebnim naglaskom na upravljanje pravima intelektualnog vlasništva u malim i srednjim preduzećima kao faktorom inovativnosti i konkurentnosti.

Partner zadužen za realizaciju projekta u Bosni i Hercegovini je Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA.

 #IPR #UXD #KnowINGIPR #webinar #SME #patent