Vijesti

Arhiva vijesti

Održana 2.radionica o poduzetništvu i internacionalizaciji za odabrane korisnike u okviru projekta CHEBEC

Jedanaestog i dvanestog jula 2019. godine Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizovala je drugu radionicu o poduzetništvu i internacionalizaciji za odabrane korisnike u okviru INTERREG MED projekta CHEBEC.

Održana 2.radionica o poduzetništvu i internacionalizaciji za odabrane korisnike u okviru projekta CHEBEC

Tokom radionice korisnici, koji djeluju u sektoru kulture i kreativne industrije, upoznati su sa poslovnim planiranjem i alatima za svakodnevno upravljanje poslovanjem. Zatim su im predstavljeni  programi finansijske podrške i finansijski alati, te su zajednički prošli kroz  PCM- project cycle management,kako bi se pripremili za samostalno pisanje projekata i apliciranje. Organizacija sistema sastanaka i ljudski resursi, takođe su bile neke od tema ove dvodnevne radionice, koja je održana u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA.