Vijesti

Arhiva vijesti

Održan tehnički sastanak projektnih partnera u okviru projekta Green MIND u Ljubljani

E-Zavod iz Ptuja (Slovenija) bio je domaćin tehničkog sastanka projektnih partnera koji je održan u Ljubljani, Slovenija, 18. februara 2019. godine. Na sastanku je razgovarano o realizaciji aktivnosti ovog projekta koji uključuje analiziranje, testiranje, prijenos i kapitalizaciju alata i rješenja za jačanje privrednih aktivnosti kroz inovacije u pametnoj i zelenoj industriji mobilnosti.

Održan tehnički sastanak projektnih partnera u okviru projekta Green MIND u Ljubljani

Predstavnici sarajevske razvojne agencije SERDA predstavili su do sada provedene aktivnosti na realizaciji projekta, kao i ostali projektni partneri. Fokus sastanka bio je usmjeren na finaliziranje preliminarnih studija potreba malih i srednjih preduzeća sa projektom obuhaćenih područja te na organizaciji budućih radionica za SME-ove na temu zelene i pametne mobilnosti.

GREEN MIND – Zelene i pametne inovacije u industriji mobilnosti je 30-mjesečni projekat u sklopu INTERREG MED programa (modul 2) i koji se implementira na osam MED teritorija: Emilia-Romagna/Italija, Grčka, Andaluzija/Španija, PACA region/Francuska, Istra/Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija/Hrvatska i  Bosna i Hercegovina.