Vijesti

Arhiva vijesti

Održan Program 2 Projektne akademije za posljednju grupu MSP sa područja Kantona Sarajevo

U sklopu projekta „Podrška MSP sa područja Kantona Sarajevo u svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima“ u periodu od 21. do 25.10.2019. godine održan je Program 2 Projektne akademije za posljednju grupu MSP koja su izabrana po javnom pozivu, čime je okončan navedeni projekat.

Održan Program 2 Projektne akademije za posljednju grupu MSP sa područja Kantona Sarajevo

Projekat je implementirala SERDA uz podršku Vlade Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede.

Cilj projekta je jačanje ljudskih kapaciteta 70 malih i srednjih preduzeća sa područja Kantona Sarajevo kroz prenos savremenih  znanja i metoda s ciljem efikasnog korištenja sredstava iz EU fondova, a putem intenzivnog programa edukacije u okviru Projektne akademije SERDA.

Po jedan predstavnik 70 uspješnih MSP sa područja Kantona Sarajevo prošao je Edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (Progam 1 i Program 2 – dvije petodnevne edukacije) i na ovaj način su ojačani ljudski kapaciteti sektora MSP za korištenje sredstava iz EU fondova.