Vijesti

Arhiva vijesti

Održan Program 1 Projektne akademije za MSP sa područja Kantona Sarajevo

U periodu od 17. do 21.12.2018. godine održan je Program 1 Projektne akademije za 12 MSP koja su izabrana po javnom pozivu.

Održan Program 1 Projektne akademije za MSP sa područja Kantona Sarajevo

U sklopu projekta „Podrška MSP sa područja Kantona Sarajevo u svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima“ , koji implementira SERDA uz podršku Vlade Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede, u periodu od 17. do 21.12.2018. godine održan je Program 1 Projektne akademije za 12 MSP koja su izabrana po javnom pozivu.

Cilj projekta je jačanje ljudskih kapaciteta 70 malih i srednjih preduzeća sa područja Kantona Sarajevo kroz prenos savremenih  znanja i metoda s ciljem efikasnog korištenja sredstava iz EU fondova, a putem intenzivnog programa edukacije u okviru Projektne akademije SERDA.

Projektom je predviđeno da po jedan predstavnik 70 uspješnih MSP sa područja Kantona Sarajevo prođe Edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (Progam 1 i Program 2 – dvije petodnevne edukacije) i na taj način poveća apsorpcijska moć sektora MSP spram sredstava iz EU fondova.

U narednom periodu će biti raspisan novi javni poziv za odabir uspješnih MSP sa područja Kantona Sarajevo čiji će predstavnici proći navedenu edukaciju.