Vijesti

Arhiva vijesti

Od 14. do 18.01.2019. godine održan Program 2 Projektne akademije za prvu grupu MSP sa područja Kantona Sarajevo

U periodu od 14. do 18.01.2019. godine održan je Program 2 Projektne akademije za prvu grupu MSP koja su izabrana po javnom pozivu u sklopu projekta „Podrška MSP sa područja Kantona Sarajevo u svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima“.

Od 14. do 18.01.2019. godine održan Program 2 Projektne akademije za prvu grupu MSP sa područja Kantona Sarajevo thumb thumb thumb thumb thumb thumb

U periodu od 14. do 18.01.2019. godine održan je Program 2 Projektne akademije za prvu grupu MSP koja su izabrana po javnom pozivu u sklopu projekta „Podrška MSP sa područja Kantona Sarajevo u svrhu jačanja ljudskih kapaciteta za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima“.  Projekat  implementira SERDA uz podršku Vlade Kantona Sarajevo putem Ministarstva privrede,.

Cilj projekta je jačanje ljudskih kapaciteta 70 malih i srednjih preduzeća sa područja Kantona Sarajevo kroz prenos savremenih  znanja i metoda s ciljem efikasnog korištenja sredstava iz EU fondova, a putem intenzivnog programa edukacije u okviru Projektne akademije SERDA.

Projektom je predviđeno da po jedan predstavnik 70 uspješnih MSP sa područja Kantona Sarajevo prođe Edukaciju o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima (Progam 1 i Program 2 – dvije petodnevne edukacije) i na taj način poveća apsorpcijska moć sektora MSP spram sredstava iz EU fondova.

U narednom periodu će biti raspisan novi javni poziv za odabir uspješnih MSP sa područja Kantona Sarajevo čiji će predstavnici proći navedenu edukaciju.