Vijesti

Arhiva vijesti

Obuka za trenere u agroturizmu u okviru LANDS projekta u Nišu

Cilj obuke je unapređenje institucionalnih kapaciteta nastavnog osoblja visokoškolskih ustanova iz Srbije i Bosne i Hercegovine, za obuku edukatora u agroturizmu.

Obuka za trenere u agroturizmu u okviru LANDS projekta u Nišu

Program obuhvata 4 modula, a prvi modul obrađuje temu ciklusa obuke sa akcentom na pripremu obuke. Program vodi Marko Stojanović iz Instituta za Zapadni Balkan, WEBIN, sa timom saradnika.

Projekat jača vezu između visokoškolskih ustanova i šireg ekonomskog i socijalnog okruženja, sa fokusom na razvoj i unaprjeđenje agroturizma na zapadnom Balkanu. Projekat „LANDS“ će se sprovoditi u naredne 2 godine, sa ciljem da se ojača kapacitet visokoškolskih institucija i regionalnih razvojnih agencija i unapredi njihova uloga u razvoju agroturizma. U narednom periodu, učesnici u projektu će raditi na razvoju i akreditaciji profesionalnih kurseva u oblasti agroturizma sa ciljem da unaprede znanja i kapacitete akademskih i ostalih projektnih partnera.

Povezivanje poljoprivrede i turizma predstavlja najbolji način da se prevaziđe ruralno siromaštvo. (RRA Jug)