Vijesti

Arhiva vijesti

Objavljeni pozivi za odabir korisnika u kulturnom i kreativnom sektoru s ciljem jačanja kapaciteta za internacionalizaciju

Objavljeno 9 poziva za odabir do 90 korisnika u kulturnom i kreativnom sektoru s ciljem jačanja kapaciteta za internacionalizaciju

Objavljeni pozivi za odabir korisnika u kulturnom i kreativnom sektoru s ciljem jačanja kapaciteta za internacionalizaciju thumb

Kulturne i kreativne industrije (KKI) sa ciljem internacionalizacije njihovih tržišta, susreću se sa dva izazova: globalizacija i digitalizacija. Ova dva aspekta su izuzezno povezana i mogu uticati na poslovne modele koje predviđaju kreativne organizacije. Dakle, startupi, udruženja i profesionalci koji rade u ovom sektoru moraju biti svjesni kompetencija i resursa potrebnih za pristup inostranim tržištima. Današnje globalno društvo karakteriše brza digitalna transformacija i najnovije tehnologoije, koji stvaraju veće mogućnosti, raznoliku publiku i nova povezivanja, ali i veću konkurentnost i rizike u odsustvu dugoročnih strategija. Prema Evropskom Startup Monitoru, internacionalizacija je direktno povezana sa rastom: podaci iz 2015. godine pokazuju da 87,7% uspješnih evropskih start-up kompanija djeluje izvan nacionalnih granica i motivisani su da šire svoje biznise.

Chebec pilot akcije -  održati će se u 9 regija mediteranskog područja, namjeravaju poboljšati preduzetničke veštine KKI profesionalca i kompanija te razvijati alate koji će im pomoći povećati kapacitete za internacionalizaciju.
Svi Chebec partneri objavili su pozive za odabir do 90 korisnika (u prosijeku 8 korisnika po partneru), koji će sudjelovati i testirati niz inicijativa dizajniranih prema potrebama i karakteristika KKI sektora, koji pokazuju različite dinamike u odnosu na tradicionalnije industrije. Aktivnosti koje je razvilo partnerstvo imaju za cilj stvaranje nove šeme podrške za kulturni i kreativni sektor koji kasnije može biti preneseno i na druge oblasti.
Korake koji će odabrani kreativni talenti I umetnici poduzeti u narednih nekoliko nedelja čine aktivnosti razvijene kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Prvo, pohađati će treninge, korististiti konsultantske usluge I  uspostaviti strategiju internacionalizacije za njihove poslovne ideje uz podršku visoko specijalizovanih operatera. Teme koje će se obrađivati kretat će se od poslovnog planiranja, prikupljanje sredstava, prodaje i pregovaranja, do tema intelektualnee svojine i još mnogo toga. Zatim, odabrana je manja grupa korisnika prema njihovim strateškim motivima za pristupanje specifičnim tržištima - učestvovaće u 3 aktivnosti mobilnosti koje će se održati u Sevilji, Marseju i Bologni, gdje će imati priliku predstaviti svoje proizvode i usluge, umrežiti se sa nekoliko zainteresovanih strana i uspostaviti nove kontakate sa potencijalnim klijentima i partnerima. Osim pilot akcija, koje predstavljaju osnovni element projekta Chebec, partnerstvo je razvijalo i druge alate podrške internacionalizaciji KKI: metodologiju za praćenje i prikupljanje kvalitativnih i kvantitativnih podataka o inicijativama, online vodič za podršku organizacijama u prepoznavanju prilika i ciljeva na inostranim tržištima; web alate za procjenu spremnost internacionalizacije KKI kompanija I profesionalaca, zamišljeni da istaknu njihove snage i slabosti.

Chebec projekt - Prodor mediteranske privrede kroz kreativni i kulturni sektor je 30-mjesečni projekat koji se implementira u sklopu INTERREG MED programa (modul 2) i koji okuplja 10 punih i 5 pridruženih partnera iz Francuske, Italije, Malte, Portugala, Španije i Bosne i Hercegovine. Chebec se bavi glavnim izazovima CCI ( kretivne i kulturne industrije) na Mediteranu: podržava CCI pristup novim tržištima uz zadržavanje vlastitog identiteta, sa konačnim ciljem povećanja atraktivnost MED klastera za kreativne ljude. 

PARTNERI

Partnerske organizacije koje su iz evropskih regija smještenih u mediteranskom području i iz Bosne i Hercegovine, imaju iskustva u EU projektima i KKI:

ASTER - Italia / Emilia-Romagna (vodeći partner) 
A.M.I. - France / Provence-Alpes-Côte d’Azur
Municipality of Bologna (CoBO) - Italia / Emilia-Romagna
Intermunicipal Community of Central Alentejo (CIMAC) - Portugal / Alentejo
University of Valencia (UVEG) - Spain / Comunidad Valenciana
Lazio Region - Italia / Lazio
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA – Bosna i Hercegovina
Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville (CCSEV) - Spain / Andalucía
Barcelona Activa – Spain / Catalunya
Arty Farty - France / Rhône-Alpes

LINKOVI

Web stranica: https://chebec.interreg-med.eu/

Facebook stranica : https://www.facebook.com/chebecinterreg/

Twitter stranica: https://twitter.com/Chebec_MED