Vijesti

Arhiva vijesti

Obavijest o kursevima u okviru projekta LANDS

Uslijed proglašenja vanredne situacije izazvane pandemijom korona virusa, odlaže se sprovođenje obuka iz oblasti agroturizma u okviru projekta LANDS koji se finansira u okviru Erasmus+ programa.

Obavijest o kursevima u okviru projekta LANDS

Zainteresovani polaznici mogu pristupiti svim pripremljenim materijalima u okviru kurseva na MOODLE platformi: http://vpts.edu.rs/moodle/course/index.php?categoryid=8

Sve dalje aktivnosti na realizaciji obuka mogu se sprovoditi putem platforme, a zainteresovani se mogu obratiti na e-mail adresu: zlatan@serda.ba 

Nakon prestanka važenja vanrednog stanja, a u skladu sa odlukama nadležnih državnih tijela, zainteresovani polaznici bit će obaviješteni o daljem načinu rada.