Vijesti

Arhiva vijesti

Novo Goražde i Rudo pristupili SERDA-i

Dvije opštine Novo Goražde i Rudo na 14. sjednici Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) održanoj u četvrtak, 20. aprila 2006. godine zvanično su pristupile SERDA-i. Pristupanjem ove dvije opštine Agenciji konačno je zaokružena Sarajevska makroregija, čija je vizija da putem održivog ekonomskog razvoja svojim građanima pruži kvalitetniji i perspektivniji život, te koja će biti primjer dinamične razvojne regije u svim aspektima poslovnog, edukativnog, kulturnog i sportskog života.
Ovom prilikom Općina Kreševo proglašena je kao najaktivnija općina u razvoju poduzetništva na području SMR u 2005. godini i načelniku Kreševa Mati Barišiću uručena plaketa/priznanje. Ovo priznanje trebalo bi biti neka vrsta motivacije i poticaj drugim općinama/opštinama u regiji da slijede primjer Kreševa.
Na 14. sjednici Skupštine ove agencije promoviran je i CD/Prezentacija SERDA-e, te projekt „Web portal za općine/opštine SMR“. Ovaj web portal koji se već nalazi „on line“ će na najekonomičniji način prezentirati potencijale opština/općina mogućim direktnim domaćim i stranim investitorima. Na ovaj način poboljšat će se komunikacija između poslovnog sektora i administracije, te promovirati resursi i šanse opština/općina SMR.