Vijesti

Arhiva vijesti

Neformalni sastanak ministara EU po pitanju situacije sa General Motors

Potpredsjednik Evropske komisije Ginter Verheugen i njegove kolege Neelie Kroes i Vladimir Spidla sastati će se danas popodne u 17 sati u prostorijama objekta BERLAYMONT sa ministrima nadležnim za automobilsku industriju i predstavnicima General Motors-a. Razgovaraće se o situaciji sa General Motors-om, posebno sa evropskom podružnicom, uzimajući u obzir primarnu poduzetničku odgovornost u ekonomiji socijalnog tržišta.
....
Ovaj sastanak je nastavak aktivnosti razmatranih na prošlosedmičnom Konkurentskom vijeću, na kome se diskutovalo o stanju u evropskoj automobilskoj industriji te je postignuta suglasnost oko situacije sa General Motors-om u Evropi koja zahtijeva posebnu pažnju svih zemalja članica. Ministri EU su se još u januaru odlučili da usko surađuju i osiguraju transparentan i koherentan pristup kada se radi o krizi u automobilskom sektoru.
Svrha ovog sastanka je :
  • Da se obezbijedi da sve zemlje članice i Komisija imaju isti nivo informacija
  • Da se obezbijedi direktna i koordinirana razmjena stavova sa General Motors-om
  • Da se potvrdi da zemlje članice neće poduzimati mjere na nacionalnom nivou bez prethodne informacije i koordinacije sa drugim zemljama koje su uključene u problematiku kao i da se obavezno zaštiti interno tržište
General Motors će biti zastupljen putem Izvršnog direktora GM iz Detroita, g. Fritz Henderson-a i g. Carl Peter Forstera, Izvršnog direktora(CEO) iz GM Europa, iz Zürich.
Kao što je u informaciji naznačeno ukupno 10 zemalja (AT, BE, CZ, DE, HU, LU, PT, RO, SE, UK) će biti predstavljeno na ministarskom nivou.
( Izvor www.europa.eu )