Vijesti

Arhiva vijesti

Nastavak razvoja gasnog sistema na području Pala, Jahorine, Trnova RS i Trnova FBiH

U prostorijama SERDA u srijedu 25. aprila 2007. godine potpisan je protokol o nastavku realizacije projekta regionalnog razvoja gasnog sistema „Gasifikacija opština Istočnog Sarajeva - izrada idejnog projekta za gasifikaciju Pala i Jahorine i studije oprocjeni gasnog konzumenta na području opština/općina Trnovo RS i Trnovo FBiH“. Protokol su potpisali zamjenik gradonačelnika Grada Istočno Sarajevo Dragomir Kosorić, načelnik Opštine Pale Slobodan Savić, načelnik Opštine Trnovo RS Čedo Mandić, direktor KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Salih Selmanović, direktor Sarajevogas a.d. Istočno Sarajevo Slavo Krajišnik i direktor Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA Ševkija Okerić.
...
Osnovni ciljevi projekta su stvaranje uslova za izgradnju distributivne gasne mreže na području Opštine Pale (Jahorine), Opštine Trnovo RS i Općine Trnovo FBiH, stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta života za građane Sarajevske makroregije te zaštita okoline na ovom području...
...
.. ..
....