Vijesti

Arhiva vijesti

Najpovoljnije finansiranje za privredne subjekte sa područja Kantona Sarajevo

Svrha

Kreditno Garantnog Fonda SERDA je finansijska podrška razvoju i jačanju preduzeća, obrtnika, start-up biznisa i poljoprivrednika na području Kantona Sarajevo u saradnji sa finansijskim partnerom Union bankom d.d. Ovaj vid finansijskog instrumenta, omogućava i doprinosi većem investiranju, poboljšanju konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta, povećanju prihoda i izvoznih sposobnosti i drugih mogućnosti, a sufinansiran je od Kantona Sarajevo.

Ciljevi

Kreditno Garantnog Fonda SERDA su: jačanje ekonomskog razvoja, podrška razvoju privrede, stvaranje uslova za otvaranje novih i održavanje postojećih radnih mjesta, podrška ruralnom razvoju, povećanje kvalitetnog i sigurnog investiranja.

Vrijednost KGF SERDA za plasman kredita je max. 20 miliona KM.

Prednosti za korisnike KGF SERDA

- Veoma povoljna kreditna sredstva za postizanje konkurentnosti poslovanja

- Potpuno besplatna tehnička podrška u pripremi potrebne dokumentacije za apliciranje na kreditna sredstva

- Olakšana, brza i efikasna procedura realizacije kreditnih sredstava

- Mogućnost subvencioniranja kamatne stope prema definisanim kriterijima i ostvarenim pravima korisnika kredita

- Mogućnost ponovnog apliciranja

Korisnici kreditnih sredstava

Korisnici kreditnih sredstava mogu biti registrirana preduzeća, obrtnici, start-up biznisi i poljoprivredni proizvođači sa područja Kantona Sarajevo u skladu sa važećim Pravilnikom o radu KGF SERDA.

Namjena kreditnih sredstava

Kreditna sredstva se mogu usmjeriti (iskoristiti) u stalna i obrtna sredstva.

Pod stalnim sredstvima koja se mogu kreditirati podrazumijevaju se:

- kupovina mašine, opreme ili djelova opreme (dokumentovati sa predračunom)

- kupovina poslovnog objekta ili izgradnja odnosno nadogradnja poslovnog objekta

- kupovina vozila (prevozno ili putničko)

- uređenje interijera poslovnog prostora i proizvodnog pogona

- kupovina stočnog fonda (kao osnovno stado)

- kupovina mehanizacije

- ostala sredstva navedena u zvaničnom finansijskom izvješću

Visina kreditnih sredstava

- 5.000,00 KM do 200.000,00 KM

Rok otplate kreditnih sredstava

- do 5 godina (60 mjeseci) sa mogućnošću korištenja grace perioda do 12 mjeseci za dugoročne kredite

- do 12 mjeseci za obrtna sredstva

Kamatna stopa

- 3,50 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom

- 6,00 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene drugim kolateralom/ima

Subvencionirana kamatna stopa

- 0,5 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene kvalitetnim ili prvoklasnim kolateralom*

- 3,0 % godišnja fiksna za kredite obezbjeđene drugim kolateralom/ima*

*Pravo na dodjelu novčanih sredstava za subvencioniranje kamata ostvaruju subjekti male privrede definisani u čl. 3. i 5. Zakona, kojima su odobrena kreditna sredstva putem KGF SERDA, koji obavljaju osnovne djelatnosti u skladu sa djelatnostima propisanim Godišnjim planom provođenja programa razvoja male privrede, koji imaju sjedište i implementiraju poticajna kreditna sredstva na prostoru Kantona Sarajevo i koji redovno, najkasnije do 10 dana od datuma dospjeća mjesečne obavezu po kreditu, izmire istu,

Novčana sredstva za subvencioniranje kamate ne mogu se dodijeliti subjektima male privrede koji obavljaju sljedeće djelatnosti: samostalna ugostiteljska djelatnost, proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja ili uvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarna poljoprivreda, otvaranje kasina i drugih igara na sreću, policijske aktivnosti, finansiranje neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija.

Korisnici novčanih sredstava za subvencioniranje kamatne stope ne mogu biti privredna društva u stečaju.

Otplata kreditnih sredstava

- Kreditna sredstva se otplaćuje na jednake mjesečne anuitete

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva

- 0,5% jednokratno, uplaćuje se po realizaciji kreditnih sredstava

Instrumenti osiguranja kreditnih sredstava

- Odobrena kreditna sredstva mogu biti obezbijeđena nekim od sljedećih instrumenata osiguranja: mjenicama, sudužnicima, založnim pravom na pokretnoj imovini (u slučaju nabavke opreme iz kredita), kvalitetnim i/ili prvoklasnim kolateralom, kombinacijom navedenih instrumenata osiguranja prihvatljivih za SERDA-u i Banku.

VAŠ PUT KA POSLOVNOM USPJEHU - KREDITNO GARANTNI FOND SERDA

Za više informacija o Kreditno-garantnom fondu SERDA molimo Vas da nas kontaktirate

Adresa: Kolodvorska 6

E-mail: kgf@serda.ba

Kontakt telefon: +387 33 648 686, 652 935; fax: +387 33 663 923