Vijesti

Arhiva vijesti

Mogućnost prekogranične saradnje za nevladin sektor


Kanton Sarajevo i Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) naredne sedmice organiziraju Info dan o mogućnostima koje pruža prekogranična saradnja za nevladin sektor.

Osnovni cilj Info dana je približiti predstavnicima nevladinih oganizacija IPA fondove Europske unije za period 2007 – 2013, sa posebnim naglaskom na komponentu prekogranične saradnje BiH sa susjednim zemljama (Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom) u okviru koje su predviđena sredstva od 30.200.000 eura.

Naime, ključni problem većine tranzicijskih zemalja na putu prema EU je nesposobnost da apsorbiraju novac koji im stoji na raspolaganju. Stoga je priprema domaćih kapaciteta da proizvedu dovoljan broj kvalitetnih projekata, koji zadovoljavaju vrlo složenu proceduru finansiranja, vrlo važna.

Naglasak skupa biće na izradi projektnih prijedloga, načinu informiranja, sadržajima projekata i njihovoj kompatibilnosti budućim natječajima, uz veliku pažnju na poštivanje svih formalnosti i procedura.

Tokom seminara poseban akcent će biti posvećen metodologiji koja će se primjenjivati prilikom apliciranja sa projektima.

Info dan će se održati u četvrtak 5. februara ove godine sa početkom u 10 sati.