Vijesti

Arhiva vijesti

Kursevi engleskog jezika za nezaposlene sa područja općine Novi Grad

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Centrom za razvoj biznisa Novi Grad pokrenula je projekt „Edukacija o samozapošljavanju - oblast engleskog jezika“. Cilj projekta je pružiti podršku bržem zapošljavanju i samozapošljavanju nezaposlenih lica sa područja ove sarajevske općine. Ovaj vid podrške preduzetništvu definisan je Strategijom razvoja Općine Novi Grad Sarajevo i to kao strateški cilj 1 – Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalom i tiče se Strateškog cilja 2 SERDA-e – Stvaranje podsticajnog poslovnog okvira u regiji.
...
Podsjećamo, na osnovu javnog oglasa objavljenog u februaru ove godine, utvrđena je lista zainteresiranih osoba za učenje engleskog jezika. Edukacija koja će trajati od 04. do 08. juna 2007. godine u terminu od 13-16 sati, održavat će se u prostorijama Centra za razvoj biznisa Novi Grad Sarajevo, Alipašino polje C faza Trg nezavisnosti 12.