Vijesti

Arhiva vijesti

Kupovina putem interneta bilježi rast popularnosti u EU, ali veći nivo razvitka “zakočen” barijerama za prekograničnu trgovinu

Novi izvještaj o "Barijerama za E-komerc", koji je jučer predstavila EU Komesar za potrošnju Meglena Kuneva pokazuje porast popularnosti online kupovineu EU, ali upozorava da barijere prema prekograničnoj trgovini koče njen veći razvitak. Ovaj izvještaj prezentira detaljne analize aktuelnih trendova u e-komercu širom EU – uključujuči pregled po zemljama za stavke koje se najčešče kupuju kao i prepreke sa kojim se susreću online kupci i poslovni ljudi.
Između 2006. i 2008. godine procenat EU potrošača koji su kupili bar jedan artikal putem interneta pokazuje porast sa 27% na 33%. Ove prosječne brojke sakrivaju ogromnu popularnost online shopping-a u zemljama kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka gdje je više od 50% korisnika interneta obavilo online kupovinu u protekloj godini. U Nordijskim zemljama (Danska, Švedska, Norveška, Finska i Island) procenat internet korisnika koji su kupili neki artikl ili uslugu iznosi 91% u 2008. godini. Zemlje kao što su Italija i Španija su također tržišta u porastu. Naspram ovog uzorka brzorastučih nacionalnih tržišta, nivo online kupovine preko granica je i dalje ostao jako nizak na samo 7% u 2008. godini (upoređen sa 6% u 2006. godini). Izvještaj upozarava na brojne prepreke – jezičke, praktične i regulatorne kao I stavove pojedinih grupacija koje zadržavaju razvitak online kupovine u EU.
( izvor WWW.europa.eu )