Vijesti

Arhiva vijesti

Kredit za asfaltiranje lokalnih puteva

Odbornici Skupštine opštine Sokolac, na sjednici održanoj 30. aprila, donijeli su Odluku o kreditnom zaduženju na milion maraka, sa kamatnom stopom od 6,76 odsto na period od 10 godina. Sredstva kredita namijenjena su za izgradnju, modernizaciju i rekonstrukciju lokalne infrastrukture.
- Prihvaćena su naša tri projekta za finansiranje iz sredstava od prodaje «Telekoma Srpske», ali projekat asfaltiranja lokalnih puteva nije dobio «zeleno svjetlo». Stoga smo se odlučili da sredstva za taj projekat obezbijedimo putem kreditnog zaduženja. Imamo i prijedlog putnih pravaca koji će se asfaltirati u pojedinim mjesnim zajednicama, mada ćemo konačan program utroška ovih sredstava donijeti u saradnji sa savjetima mjesnih zajednica. Prema našem prijedlogu kredit bi se utrošio za asfaltiranje lokalnih puteva u mjesnoj zajednici Bjelosavljevići, i to dijela koji se ne bude mogao uraditi sredstvima planiranim budžetom opštine za ovu godinu, kao i za asfaltiranje puteva u Knežini, Novom Selu, Kaljini, Barama, Margetićima, Vidrićima, Ćavarinama i Žljebovima. Planirali smo i da rekonstruišemo ulicu Pere Kosorića u Sokocu i da uradimo kanalizaciju u naselju Laze, rekao je načelnik opštine Sokolac Dragan Cvijetić, obrazlažući pomenutu odluku.

Uslov za realizaciju ovih investicija je saglasnost na kreditno zaduženje od Ministarstva finansija Republike Srpske. Opština Sokolac nema ograničenja u pogledu kvantifikacije sadržane u članovima 48. i 49.Zakona o zaduženjima, dugu i garancijama Republike Srpske, pa se očekuje da ta saglasnost neće izostati.