Vijesti

Arhiva vijesti

Koordinirani pristup EU može ublažiti socijalne udare uzrokovane krizom

Socijalne politike mogu pomoći ublažavanju ekonomske krize najugroženijim u Europi te ekonomiji u cjelini, istovremeno utirući put ka oporavku. Zbirni “ Izvještaj o socijalnoj zaštiti i angažovanosti za 2009. godinu „ razmatrati će 9. marta ministri iz oblast zapošljavanja. Fokus je stavljen na doprinos u oblasti socijalne politike kao odgovor na krizu te revidiranu strategiju zemalja članica koja kreira zajedničke socijalne ciljeve EU. Izvještaj će dati svoj doprinos na Europskom vijeću koje će se održati 19. i 20. marta.
"Solidarinost je zajednička vrijednost Europe i mi treba da poduzmemo koordinirane akcije kako bi efektivno odgovorili na socijalne uticaje kreirane krizom. Dvostruki napori se moraju uložiti kako bi se izbjeglo nečije isključenje i zaštitili najranjiviji. Reforme koje su već provedene kao dio strategije „Razvoj i Radna mjesta“ su najbolja osnova za naše aktivnosti " izjavio je Vladimír Špidla, EU Komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i zajedničke mogućnosti. " U kratkom vremenskom periodu od vitalne važnosti je promovirati održivost uposlenosti i prevencija dugotrajne nezaposlenosti. Istovremeno moramo nastaviti djelovati na izradi naših socijalnih modela koji će biti dugoročno održivi."
.....
Ovogodišnji Izvještaj promatra ulogu socijalnih politika u ekonomskim previranjima. Takođe se analiziraju obnovljene nacionalne strategije koje su zemlje članice predstavile u jesen 2008. godine kao dio otvorenog metoda koordinacije u oblasti socijalnih politika . Izvještaj pojašnjava sljedeće oblasti na koje će se usmjeriti u predstojećem periodu :
  • EU koordinacija socijalnih politika može omekšati udar ekonomske krize i pomoći oporavku tako što će nastaviti dugoročne reforme usklađene sa kratkoročnim mjerama usmjerenim ka prevenciji gubitka radnih mjesta i održavanju prihoda za domaćinstva.
  • Europski socijalni fond se treba iskoristiti u punom potencijalu na fleksibilan i pravovremen način kako bi se umanjili socijalni učinci krize, podržao brzi ponovni rast berze rada i fokusiralo na najranjivije subjekte.
  • Opsežna strategija „aktivnog učešča“ koja kombinuje i balansira aktivnosti usmjerene ka uključujućim berzama rada, pristup kvalitetnim servisima i adekvatnom minimalnom prihodu – mora biti implementirana.
  • Stalni napori su potrebni da se dosegne Lisabonski cilj 50% uposlenosti za starije radnike i osigura dugoročna adekvatnost i održivost penzionih sistema.
  • Zemlje članice trebaju napraviti iskorak u naporima da poboljšaju vrijednost novca uloženog u zdravstvenu zaštitu i reduciraju nejednakost u zdravstvenim pitanjima, prije svega povećanom pažnjom prema primarnoj zdravstvenoj brizi, prevenciji, promociji zdravstvenih tema, boljom koordinacijom i racionalnom korištenju resursa.
  • Zemlje članice trebaju nastaviti uspostavljanje novih i jačanje postojeće kvalitetne i dugoročne zaštite kreirajući solidnu osnovu za finansiranje poboljšanja uslova zaštite te osiguranje kvalitetnih ljudskih resursa kao i podršku neformalnim organizacijama u ovoj oblasti.
  • Snažna posvećenost je neophodna kako bi se uspjelo u odlučnoj redukciji siromaštva.. Godina 2010 u Europi će biti godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Nastaviti će se napori usmjereni na borbu protiv siromaštva maloljetnika kao i ka značajnim problemima koje imaju najranjivije grupe koje uključuju beskućnike i zajednice Roma na čemu se mora još djelovati;
Ovaj Joint Report je upotpunjen sa se