Vijesti

Arhiva vijesti

Konferencija organizacije Centri civilnih inicijativa

,,ODGOVORAN ODBORNIK,, ZA BOLJE INFORMISAnjE I JAVNOST RADA

U Foči je 23. novembra održana završna konferencija o projektu ,,Odgovoran odbornik,, koji se primjenjuje u saradnji sa nevladinom organizacijom ,,Centri civilnih inicijativa,, u opštinama Bileća, Foča, Gacko, Nevesinje, Pale, Rudo, Sokolac i Višegrad, uz finansijsku podršku Evropske unije.
Korijeni demokratije su u lokalnim zajednicama, u kojima se gradi civilno društvo, istaknuto je na konferenciji u Foči, uz ocjenu da je ovim projektom postignut osnovni cilj - veća odgovornost izabranih predstavnika.
U svim pomenutim opštinama primjena projekta ,,Odgovoran odbornik,, rezultirala je pokretanjem info letka, glasila u kome se objavljuju odluke i zaključci sa sjednica skupština opština, s ciljem da se poboljša informisanost građana o radu lokalne vlasti. Neposredni kontakti građana i njihovih predstavnika ostvaruju se na odborničkom času, koji je uveden u opštinama uključenim u projekat ,,Odgovoran odbornik,,. Predstavnici tih opština, na konferenciji u Foči, pohvalno su se izrazili o dosadašnjim iskustvima na ovom planu i o saradnji sa organizacijom Centri civilnih inicijativa.
- Potpisivanje memoranduma o razumijevanju sa organizacijom Centri civilnih inicijativa, kao i donošenje odgovarajućih odluka u vezi sa ovim projektom naišlo je na puno razumijevanje odbornika Skupštine opštine Sokolac, koji su bili jedinstveni u ocjeni da je to značajan korak u pravcu bolje informisanosti građana i javnosti rada opštinskih organa vlasti. Prvi praktičan korak bila je odluka o štampanju info letka. To glasilo štampa se poslije svakog zasjedanja Skupštine opštine i u njemu se objavljuju najvažnije odluke i zaključci sa tih sjednica. Poznato je da je Sokolac početkom 2002. godine ostao bez lokalnog radija, jer Radio ,,Romanija,, nije dobila dozvolu za rad od strane Regulatorne agencije za komunikacije. Stoga je info letak u izvjesnoj mjeri nadoknadio taj nedostatak u lokalnom informisanju. Nastojimo da ovo glasilo bude dostupno što većem broju građana. Nakon formiranja savjeta mjesnih zajednica olakšana je distribucija po mjesnim zajednicama, rekla je Dobrila Borovčanin, sekretar Skupštine opštine Sokolac.
Na prijedlog organizacije Centri civilnih inicijativa Skupština opštine Sokolac donijela je i odluku o uvođenju odborničkog časa.
- Prva iskustva u praktičnoj primjeni te odluke pokazuju da je to dobar način ostvarivawa neposredne komunikacije odbornika i građana. Građanima je data mogućnost da iznose svoje probleme, postavljaju pitanja, predlažu rješenja.. . Odbornički čas održava se jednom mjesečno, prvog četvrtka u mjesecu, u sali za sjednice Skupštine opštine, prema rasporedu koji je utvrdio Odbor za društveni nadzor i predstavke Skupštine opštine, vodeći računa o učešću predstavnika svih političkih partija koje su zastupljene u Skupštini opštine, kao i nezavisnih odbornika, istakla je Dobrila Borovčanin.
U izvještaju o primjeni projekta ,,Odgovoran odbornik,, date su i preporuke za budući rad u opšinama na planu bolje informisanosti građana o radu lokalnih parlamenata i stvaranja mogućnosti za veći uticaj građana na donošenje odluka.
- Treba nastaviti sa redovnom praksom informisanja javnosti o radu skupština opština putem info letka. Takav vid informisanja može se primjenjivati i na druge važne događaje, kao što su javne rasprave, zborovi građana, programi rada, godišnji budzeti.. . Preporučili smo opštinama i održavanje periodičnih sastanaka građana i odbornika u mjesnim zajednicama. Uz odbornički čas, na taj način bi se još više unaprijedila komunikacija i saradnja na relaciji građani - izabrani predstavnici na lokalnom nivou. Bilo bi korisno i organizovanje periodičnih sastanaka opštinski