Vijesti

Arhiva vijesti

Konferencija o ekonomskim aspektima integracije BiH u EU

Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) danas je u Sarajevu organizirala konferenciju o ekonomskim aspektima integracije BiH u Evropsku uniju.

Konferencija je organizovana uz pomoć dvogodišnjeg projekta "Podrška EU Direkciji za ekonomsko planiranje", vrijednog 1,3 miliona eura.

- Političari ili vlast u BiH moraju priznati da je kriza došla u ovu državu i učiniti sve da krizu ublaže, izjavio je zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumović.

BiH u vezi s priključenjem ili ravnopravnim statusom u EU trebaju različite reforme, kazao je Kasumović, ali je očigledno da u ovakvom političkom okruženju i ovakvi političari to ne mogu sami napraviti. Međunarodna zajednica, po njegovim riječima, mora dati jači suport domaćim političarima da napravimo nužne izmjene i da ova država konačno postane ravnopravni član EU.

Kasumović je posebno istakao da Fiskalno vijeće BiH mora preuzeti odgovornost u vezi s ublažavanjem posljedica krize.

Konferencija je okupila predstavnike DEP-a, Jedinice za makroekonomsku analizu UO Uprave za indirektno oporezivanje, ministarstava finansija, međunarodnih organizacija, nevladinih istraživačkih organizacija i akademskih krugova.

Predstavnik Delegacije Evropske komisije u BiH Ferdinand Koop istakao je značaj projekta uz čiju se podršku održava današnja konferencija.

Cilj projekta je da se doprinese održivom ekonomskom razvoju kroz jačanje kapaciteta BiH u kreiranju čvrste ekonomske politike i strategije u skladu s prioritetima utvrđenim procesom pridruživanja i cilja evropske integracije BiH

Projekt konkretno ima za cilj da osigura dugoročni razvoj strateške uloge DEP-a -Jedinice za ekonomsku politiku istraživanja (EPRU) kao ključne institucije u planiranju ekonomske politike i savjetovanja u domenu makroekonomije, mikroekonomije, vanjske trgovine, javnih finansija, socijalne politike i tražišta rada.

- Sasvim je izvjesno da će se kriza u određenom momentu prevazići i upravo zato je bitno, kada je BiH u pitanju, da se ne gubi vrijeme, nego da se nastavlja raditi i obavljati pripreme jer će doći trenutak kada će se ići dalje, kazao je profesor na Goethe University Frankfurt Paul Bernd Spahn.

Pri tome se mora imati na umu da nakon finansijske krize, dolazi do krize u proizvodnji što se loše odražava na izvozne stope i na investicionu politiku jer niko ne želi investirati u tržište koje se smanjuje.

- Mislim da ove godine treba biti posebno oprezan u davanju bilo kakvih predviđanja, ali realno mislim da se može očekivati nulta stopa rasta, što je izuzetno nisko, s obzirom na to da je u posljednjih nekoliko godina BiH ostvarivala solidnu stopu rasta, izjavio je Spahn.

(Fena)