Vijesti

Arhiva vijesti

KONAČNI REZULTATI PROJEKTA FUTHURE - "Smjernice o budućnosti temeljnih prava u Europi"

U okviru projekta “FUTHURE - Njegovanje jedinstva, tolerancije i ljudskih prava u Europi” u kojem je učestvovalo 10 partnera (7 zemalja iz EU - Malta, Italija, Rumunija, Kipar, Portugal, Švedska i Španija, kao i Bosna i Hercegovina koja nije članica EU) s ciljem stvaranja mreže za aktivno uključivanje građana u podizanju svijesti o zajedničkim vrijednostima i uključivanja građana u brojnim debatama na kojim se raspravljalo o budućnosti Europe i njenim temeljnim pravima.

KONAČNI REZULTATI PROJEKTA FUTHURE - "Smjernice o budućnosti temeljnih prava u Europi"

Zahvaljujući složenom radnom planu (organizacija 6 međunarodnih događaja, 1 online događaj i 1 dodatni sastanak povodom obilježavanja Dana Europe, kao i 24 lokalnih debata i 8 lokalnih sastanaka na kojim su se razmjenjivala i širila znanja i informacije), direktni i indirektni sudionici pronašli su odgovore na mnoga pitanja, kao što su: Kakvu ulogu i potencijal ima Povelja u zaštiti i promociji demokratije? Da li se građani osjećaju sigurnije u svojim EU temeljnim vrijednostima, kao što su EU temeljna prava? Šta još treba učiniti kako bi se osigurala zaštita temeljnih prava? itd.

Svi povratni komentari i ideje prikupljeni tokom 24 lokalnih debata objedinjeni su u ovom dokumentu nazvanom "Smjernice za FUTHURE", koji sadrži detaljne preporuke o budućnosti temeljnih prava u Europi, kao rezultat dugotrajne participacije. Ove preporuke upućene su Europskoj agenciji za temeljna prava kako bi se razmotrile pri izradi sljedećeg "FRA Programskog dokumenta za razdoblje 2022.-2024. godine".

U nastavku možete pronaći link za dokument "Smjernice o budućnosti temeljnih prava u Europi": https://drive.google.com/file/d/1Dpdt_HjElP8US_7u2yonbqha1MVpO0NF/view