Vijesti

Arhiva vijesti

„Kick-off“ sastanak u okviru Interreg MED „Green Mind“ projekta

Prvi „Kick-off“ sastanak održan je 12. i 13. aprila 2018. u Ferrari, Italija, u organizaciji i u prostorijama vodećeg partnera projekta Sipro Development Agency iz Ferrare. 

„Kick-off“ sastanak u okviru Interreg MED „Green Mind“ projekta

Sastanku je prisustvovala i predstavnica SERDE, Maja Lukić Grabovac. Partneri na projektu su : Sipro Development Agency – Ferrara, CERTH Center for research and technology Hellas - Thessaloniki, ASCC Andalucia Smart City Cluster - Malaga, AFT PACA & Corce - Marseille, IDA - Istarska razvojna agencija - Pula, e-ZAVOD - Ptuj, SDC Splitsko-Dalmatinska županija - Split i  Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA - Sarajevo.

Sastanak je otvorio gosp. Paolo Orsatti direktor agencije Sipro, predstavivši Projekat Interreg Med GREEN MIND, te potom Agenciju SIPRO i njihove aktivnosti, a potom su se predstavili ostali partneri na projektu te dali kratak pregled njihovih iskustava u oblasti transporta i mobilnosti. Na sastanku je prezentirana struktura metodologije rada i pristup projektim aktivnostima Interreg MED Green Mind, koju su razvili i konsultantska kuća SGD, ispred koje se prisutnim obratio g. Alberto Preti. Data su pojašnjenja radnih paketa projekta (4 radna paketa). Partneri odgovorni za radne pakete, održali su prezentacije, dali pojašnjenja o načinu rada i rezulatima koje je potrebno ostvariti.

Isabelle Ronvaux ispred Interreg MED Green Growth Cmmunity, predstavila je horizontalne projekte unutar grupe (Agrofood, Waster Managment, Green Growth Finance, Smart Cities, Eco-Innovation). Projekt Interreg Med Green Mind je u grupi Smart Cities. Na sastanku je vodeći partner predstavio uspješne inicijative i projekte u oblasti Emilia Romagna iz oblasti transporta i mobilnosti.