Vijesti

Arhiva vijesti

KANTON SARAJEVO: NAJVEĆI BROJ NEZAPOSLENIH U OPĆINI NOVI GRAD

Od 65.344 evidentirane nezaposlene osobe u Kantonu Sarajevo najveći broj njih je u općini Novi Grad, gdje je na evidencijama službi za zapošljavanje registrirano 18.029 osoba, podaci su Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Druga općina po broju nezaposlenih je Ilidža i tu je evidentirano 10.407 osoba.

Najviše registriranih nezaposlenih žena je također u općini Novi Grad, gdje ih je registrirano 11.010. Druga općina po nezaposlenosti žena u Kantonu Sarajevo je općina Ilidža sa 6.375 registriranih osoba.

Od ukupnog broja nezaposlenih u Kantonu Sarajevo najviše je nekvalificiranih radnika – 23.785 i KV radnika – 18.367.
Preuzeto sa mladi.info