Vijesti

Arhiva vijesti

Kanton Sarajevo i SERDA na klimatskom samitu i u bilateralnoj posjeti Kopenhagenu

Delegacija Kantona Sarajevo, koju su činili Denis Zvizdić predsjedavajući Skupštine, Abid Jusić ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša, Ševkija Okerić direktor Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, te Dino Elezović predstavnik Ureda Kantona Sarajevo u Briselu, je na poziv dogradonačelnice Kopenhagena od 02.- 04. juna 2009. godine sudjelovala na svjetskom klimatskom samitu lokalnih i regionalnih zajednica.
Na samitu je usvojena i klimatska deklaracija koja će biti predočena na Svjetskom klimatskom samitu ujedinjenih nacija (COP15) u Kopenhagenu u decembru 2009. godine. Kanton Sarajevo, zajedno sa preko 160 zemalja uključit će se i u Global Google Action Map, na kojem se obavezuje uspostaviti i aktualizirati svoj regionalni klimatski akcioni plan.
Tokom dvodnevnog boravka, osim predstavljanja na klimatskom samitu, delegacija Kantona Sarajevo održala je radne sastanke sa najvišim političkim predstavnicima Grada i Regije Kopenhagen te Regionalnom razvojnom agencijom Regije Kopenhagen.
Nizom bilateranih sastanaka uspostavljena je saradnja Kantona Sarajevo i regije i Grada Kopenhagen prvenstveno iz oblasti ekologije i zaštite okoliša, zatim buduća saradnja između univerziteta iz Sarajeva i Kopenhagena kroz razmjenu profesora i studenata, te saradnja iz oblasti turizma.
“Samom činjenicom da je između Sarajeva i Kopenhagena uspostavljena direktna avionska linija pojačava se komparativna prednost ukupne turističke ponude Kantona Sarajevo i ističe poseban značaj kulturnog i zimskog turizma. Direktnom vezom Sarajeva i Kopenhagena postaje realna činjenica da danski turisti za samo tri sata mogu već biti na sarajevskim skijalištima”, naglašeno je sastanku.
Ševkija Okerić, direktor SERDA predstavnicima Kopenhagenške regionalne agencije predstavio je rad i aktivnosti SERDA –e i dogovorio buduću saradnju dviju agencija kroz implementaciju zajedničkih projekata.
...
U narednom periodu dogovorena je posjeta službene delegacije Grada, Regije i Univerziteta Kopenhagen Kantonu Sarajevo, te potpisivanje niza bilateralnih sporazuma, kao i organizacija turističke promocije Sarajeva u Kopenhagenu.
Naglašen je i značaj regionalnih predstavništava Kopenhagena i Kantona Sarajevo u Briselu, koja su posredovala u uspostavljanju bilateralne saradnje dviju regija, a u narednom periodu ostaju njihova konstantna operativna veza.