Vijesti

Arhiva vijesti

Javni poziv za sufinansiranje mjera energijske tranzicije za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA zajedno sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo i Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH objavljuje Javni poziv za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije sa područja Kantona Sarajevo za sufinansiranje mjera energijske tranzicije.

Javni poziv za sufinansiranje mjera energijske tranzicije za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo

Na osnovu Memoranduma o razumijevanju u kontekstu projekta: “Investicijski odgovor na COVID-19”, broj: 07-02-04-46329/22 od 21.11.2022. godine zaključenog između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o Sarajevo, Sporazuma broj: 81289615 od 16.11.2022. godine zaključenog između Deutche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo, te Sporazuma o poslovnoj saradnji na provođenju projekta: “Podrška MSP u energetskoj tranziciji”, broj: 07-04-11-51762/22 od 30.12.2022. godine zaključenog između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo objavljuje javni poziv za sufinansiranje mjera energijske tranzicije za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku za implementaciju mjera energijske efikasnosti u energijskoj tranziciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije u Kantonu Sarajevo u sklopu projekta „Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini” koji implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, a finansira ga Deutche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

U okviru projekta predviđena je tehnička i finansijska podrška u energijskoj tranziciji MSP-ova koju čini:

- provedba detaljnih energijskih analiza,
- identifikacija potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije (sa fokusom na energijsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije),
- provedba analize energijskih i okolinskih benefita kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata energijske tranzicije
- odabir mjera/projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije na osnovu prethodnih analiza i audita,
- provedba odabranih mjera/projekata energijske tranzicije u MSP-ovima uz finansijsku podršku Ministarstva privrede KS,
- praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata energijske tranzicije u MSP-ovima.

Javni poziv sa svim informacijama možete preuzeti sa linka JAVNI POZIV ZA MSP ZA ENERGIJSKU TRANZICIJU.

Prijavni obrazac i ostalu dokumentaciju podnosioci prijava mogu preuzeti sa linka:

- Prijavni obrazac

- Izjava o sufinansiranju

- Lista za provjeru dokumentacije

Potencijalni aplikanti imaju priliku da učestvuju na info sesijama. Datumi održavanja info sesija su navedeni u Javnom pozivu.

Za sve dodatne informacije, podnosioci prijava se mogu javiti na broj: 033 652 935 ili na e-mail: etks@serda.ba ili serda@serda.ba.

Svi zainteresovani trebaju dostaviti svoju prijavu na protokol Sarajevske regionalne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo, na adresi:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo

Kolodvorska 6

71000 Sarajevo.

Prijave se mogu podnijeti do 14. aprila 2023. godine do 14:00 sati.

O Javnom pozivu možete više pogledati u ovom videu.