Vijesti

Arhiva vijesti

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE CERTIFIKACIJE TURISTIČKIH BIZNISA PREMA GREEN DESTINATIONS GOOD TRAVEL PROGRAMU

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA zajedno sa Green Vision eco tours d.o.o. iz Sarajeva objavljuje javni poziv za mikro, mala i srednja preduzeća iz oblasti turizma

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE CERTIFIKACIJE TURISTIČKIH BIZNISA PREMA GREEN DESTINATIONS GOOD TRAVEL PROGRAMU

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku za implementaciju certifikacije mikro, malih i srednjih preduzeća iz sektora turizma u sklopu projekta "Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini".

U okviru projekta predviđena je tehnička i finansijska podrška za certifikaciju najmanje deset MMSP-ova prema Green Destinations Good Travel programu za biznise, a čini je:

●       provedba samo procjene održivosti;

●       tehnička podrška i mentorstvo tokom procesa Good Travel Seal certifikacije;

●       finanansijska podrška u vidu relevantnih naknada prema Green Destinations kao certifikacijskom tijelu;

●       obuka prema Good Travel Seal programu certifikacije;

●       izrada akcionog plana za održivosti turitičkog MMSP-a;

●       identifikacija ključne intervencije za unapređenje održivosti MMSP-a; i

●       finansijska podrška u vidu bespovratnih sredstavaa u maksimalnom iznosu od EUR 2.500,00 za intervenciju koja direktno poboljšava održivost MMSP-a i koja je identifikovana akcionim planom za održivost. 

●       praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih intervencija održivosti u MMSP-ima. 

Svrha provedbe ovog seta aktivnosti je pružanje podrške MMSP-ovima u unapređenju održivosti njihovog poslovanja, a sa krajnjim ciljem unapređenja praksi razvoja održivog i odgovornog turizma u Bosni i Hercegovini, te unapređenja konkurentnosti MMSP-a na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu.

Zainteresovani aplikanti mogu preuzeti ovdje JAVNI POZIV i PRIJAVNI OBRAZAC

Javni poziv ostaje otvoren dok se ne prijavi dovoljan broj malih i srednjih preduzeća. Planirano je da podršku kroz projekat dobije 10 malih i srednjih preduzeća. 

Sve dodatne informacije možete dobiti telefonom (033 652 935) ili putem e-maila (serda@serda.ba).