Vijesti

Arhiva vijesti

Javni poziv za izražavanje interesa za učešće u testiranju alata za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima

U okviru finMED projekta Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje Javni poziv za izražavanje interesa za učešće zainteresiranih malih i srednjih preduzeća koja djeluju u zelenim sektorima, u testiranju Alata za pružanje usluga (SST) uz tehničku podršku SERDA-inog osoblja.

Javni poziv za izražavanje interesa za učešće u testiranju alata za pružanje usluga podrške malim i srednjim preduzećima

SST je zamišljen kao IT alat podrške malim i srednjim preduzećima u planiranju i uključivanju u inovativna rješenja u zelenim sektorima, izravno ih upućujući prema odgovarajućim oblicima financijskih resursa ili finansijera .

SST je softverski alat dizajniran da bude jednostavan sa prijateljskim okruženjem, a sastoji se od sedam grupa pitanja (inovacije, komunikacije i pozicioniranje, adekvatnost na zeleni rast, financijske procjene, tržište i internacionalizacija, upravljanje i ljudski kapital, imovina).

Rok za podnošenje prijava u elektronskom obliku je 20.12.2019. godine. Zainteresirana MSP trebaju poslati online prijavu putem e-maila na: zlatan@serda.ba
 
Rezultati će biti objavljeni na SERDA-inom web sajtu (www.serda.ba)

Potencijalni aplikanti pitanja u vezi ovog Javnog poziva mogu poslati na e-mail: zlatan@serda.ba do 19.12.2019. godine.

Iz praktičnih razloga Alat se testira isključivo na engleskom jeziku.

Public call finMED

Javni poziv finMED

Application for interest finMED