Vijesti

Arhiva vijesti

Javni poziv startup firmama za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje Javni poziv startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

Javni poziv startup firmama za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

U okviru Inovativnog business startup centra za početnike u biznisu sa područja Kantona Sarajevo, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje

 JAVNI POZIV

Startup firmama, početnicima u biznisu za prijavu na učešće u besplatnom Inovativnom startup business centru

Inovativni business startup centra uspostavljen s ciljem jačanja ljudskih kapaciteta, znanja i vještina inovativnih poslovnih subjekata na području Kantona Sarajevo, omogućavanjem pristupa širokom spektru usluga namijenjenih razvoju i rastu početnika u biznisu koje su već razvijene u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji, objedinjavanjem modela poslovnog centra, inkubatora, otvorenog zajedničkog radnog prostora (coworking space) i startup akceleratora.

Podrška odabranim poduzetnicima koji će biti primljeni u Inovativni startup business centar će uključivati:

-        Osiguran radni prostor, sa svom potrebnom uredskom infrastrukturom (za 20 subjekata)

-        Sala za sastanke, sala za konferencije, seminare i edukacije

-        Usluge mentorstva i savjetodavne usluge (Standardizovani mentoring proces za početnike u biznisu, po japanskoj metodologiji, osiguran od strane iskusnih certificiranih mentora) - praćenje, usmjeravanje i korigovanje razvoja preduzeća

-        Povezivanje sa različitim partnerima u inostranstvu iz različitih inovativnih sektora i oblasti

-        Podrška pronalaženju i korištenju bankarskih i kreditinih izvora finansiranja

-        Osposobljavanje i podrška u kreiranju projektnih prijedloga za finansiranje proizvoda/usluga iz fondova EU

-        Podrška u promociji i izradi promo materijala

-        B2B povezivanje i prisustvo brojnim skupovima, konferencijama, sajmovima u kojima SERDA i njeni partneri učestvuju

-        Učešće u ostalim aktivnostima koje provodi SERDA

Trajanje korištenja usluga Inovativnog startup business centra je 12 mjeseci, sa mogućnošću produženja.

Ko može aplicirati?

Na učešće mogu aplicirati mikro/mala/srednja preduzeća i obrtnici:

·         koji imaju većinsko domaće privatno vlasništvo,

·         registrovani na području Kantona Sarajevo (općine Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo, Vogošća)

·         koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja (do 24 mjeseca starosti na dan objave poziva) 

·         koji imaju razvijene konkretne poslovne ideje, ali im nedostaju poslovne vještine da bi svoje proizvode/usluge uspješno komercijalizirali

·         koji žele povećati svoju profitabilnost

·         čija je poslovna ideja u vezi sa obavljanjem proizvodne i uslužne djelatnosti

·         čije poslovne ideje nude nova rješenja u odnosu na postojeće stanje

·         koje imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa

Na Javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća sa područja Kantona Sarajevo, s tim da će prednost prilikom odabira imati inovativne, uspješne, brzorastuće i izvozno orijentirane firme. Pored navedenog, prednost će imati i firme koje vode osobe do 35 godina starosti i žene.

Nisu prihvatljive Startup firme koje imaju registrovanu osnovnu djelatnost u oblasti: trgovine na veliko i malo, namjenske industrije, proizvodnje i prerade duhana, proizvodnje i prerade alkohola i igara na sreću.

 Potrebna dokumentacija za prijavu:

·         Prijavni obrazac može se preuzeti na web stranicama www.serda.ba ili u prostorijama SERDA-e

·         Rješenje o registraciji (ovjerena fotokopija rješenja iz sudskog registra ili aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca) ili ekvivalent ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je aplikant registrovan za obavljanje djelatnosti

·         Izjava da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa (firme koje budu odabrane su dužne dostaviti Uvjerenje da je podnosilac prijave izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa - ne starije od 3 mjeseca)

Komisija zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju od izabranih korisnika.

Sa izabranim korisnicima će se potpisati ugovori o učešću na projektu.

Prijavni obrazac i prateću dokumentaciju dostaviti poštom ili lično na adresu:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Kolodvorska 6, Sarajevo 71000

Poziv ostaje otvoren kontinuirano do popune broja od 20 korisnika.

Za dodatne informacije možete se obratiti Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji SERDA direktno, putem maila serda@serda.ba ili na telefon 033 641 520.

Prijavni obrazac