Vijesti

Arhiva vijesti

Javni poziv bankama za izražavanje interesa za kreditiranje korisnika projekta energetske efikanost u KS

    

Javni poziv bankama za izražavanje interesa za kreditiranje korisnika projekta energetske efikanost u KS

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo o usvajanju “Modela poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)” broj: 02-05-35226-20/1717 od 11.12.2017. godine, Sporazuma o saradnji na implementaciji Modela za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje) potpisanog između Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA (broj: UG-61/18 od 25.5.2018. godine), Rješenja Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo o imenovanju Radne grupe za podršku implementaciji i monitoringu Modela poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje), broj: 05/01-05-23449/18 od 28.05.2018.godine i Zaključka Radne grupe o usvajanju teksta Javnog poziva, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo objavljuje

J A V N I  P O Z I V

bankama za izražavanje interesa za kreditiranje korisnika projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljenje)“

 

Pozivaju se sve banke koje posluju na teritoriji Kantona Sarajevo da dostave svoje ponude za pružanje kreditnih usluga korisnicima projekta „Model poboljšanja energetske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo u funkciji povećanja broja korisnika (omasovljavanje)“, uz subvencioniranje kamatne stope od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-maila uredee@serda.ba ili na telefon 033/652-935. Javni poziv možete preuzeti na sljedećem linku:

JAVNI POZIV

 

Također, pozivaju se zainteresovane banke koje se žele dodatno informisati o projektu da prisustvuju prezentaciji Javnog poziva, koje će se održati u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, ul. Kolodvorska 6, u Sarajevu dana 13.06.2018.godine sa početkom u 10 sati uz predhodnu najavu.

Datum objave poziva: 07.06.2018.g.

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 22.06.2018.g. u 14:00 sati.