Vijesti

Arhiva vijesti

Javna tribina

U okviru programa komuniciranja sa subjektima planiranja za potrebe izrade „Prostorni plan Kantona Sarajevo za period 2003.do 2023.godine“ (u daljem tekstu PPKS), u cilju daljnjih aktivnosti vezanih za izradu PPKS, u saradnji sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Službe za urbanizam, prostorno planiranje, građenje, imovinsko-pravne i stambene poslove, održana je Javna tribina u Općini Vogošća o temi „ZAJEDNO GRADIMO SARAJEVO“. Nosilac pripreme PPKS je Vlada Kantona Sarajevo, a nosilac izrade je Zavod za planiranje Razvoja Kantona Sarajevo koji je kompletirao I fazu u kojoj se nalazi osnovna koncepcija prostornog razvoja.
U ulozi predavača su bili: dipl.ing arh. Veljko Galić, dipl.ing.saobraćaja Hajrudin Omerbegović, geodeta Adnan Šabeta, dipl.ing arh.Dubravka Šabić i dipl.psiholog Mirna Kalamujić.
Uvodnu riječ o PPKS je dao Veljko Galić, dipl.ing.arh. koji je istakao da je prvi put stvorena zakonska obaveza da se putem medija javnost uključi u program planiranja Kantona Sarajevo. Bilo je riječi i o Sarajevu kao metropoli, centru biznisa, trgovine, turizma, sporta i rekreacije. Najviše pažnje je privuklo izlaganje Hajrudina Omerbegovića, dipl, ing.saobraćaja o planiranoj izgradnji željezničke pruge od stanice Sarajevo preko Kobilje Glave, Hotonja do Vogošće za uvođenje željeznice u sistem javnog prijevoza putnika, stvarajući tako prsten oko Huma. Planirani prioriteti za realizaciju saobraćaja su : Autocesta na koridoru 5c, Gradska autocesta, Južna i Sjeverna longitudinala, Prva, Šesta, Dvanaesta i „A“ transvezala. Adnan Šabeta geodeta je putem digitalnog slajda dao obratloženje za Prostorni plan Vogošće.
Građani su najviše postavljali pitanja u vezi željezničke pruge, mogućnost povezivanja Vogošće sa Sarajevom putem Prve i Šeste transvezale, problem rješavanja gradskih grobalja, rješavanje pitanja pitke vode u ruralnim područjima i mnoga druga pitanja.
KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA